Duurzame inzetbaarheid en de cao Bouw & Infra

De bouw- en infrasector kent een aantal centrale, in de cao verankerde voorzieningen die opleiden en ontwikkelen faciliteren en duurzame inzetbaarheid bevorderen.

Een gezonde bouw- en infrasector vraagt om medewerkers die zich ontwikkelen en gezond en gemotiveerd blijven werken. Dat betekent dat de bedrijven en werknemers actie moeten nemen om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Op dit gebied is in onze sector nog terrein te winnen. Van de 2900 medewerkers in de bouw en infra die in 2014 met pensioen gingen, waren er 1800 medewerkers (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. Werk aan de winkel dus, zeker nu mensen steeds langer moeten doorwerken.

Duurzame inzetbaarheid is noodzaak voor werkgevers en voor werknemers. Voor werkgevers, omdat bedrijven ook in de toekomst over voldoende goed gekwalificeerd personeel moeten kunnen beschikken; voor werknemers omdat zij langer moeten doorwerken tot hun pensioen. Sociale partners in de bouw vinden duurzame inzetbaarheid zo belangrijk dat zij hierover afspraken in de cao hebben gemaakt.

Wat doet de bouw- en infrasector om de mensen duurzaam inzetbaar te houden?
• Invoering individueel budget in de cao Bouw- en Infra 2015-2017
• Oprichting van het kennisinstituut voor duurzame inzetbaarheid in de bouw- en infrasector: Volandis
• Samenwerking van brancheopleidingsinstituten in Bouwopleiders

Download hier de CAO voor de Bouwnijverheid.Contactpersoon

Marieke van der Post

Beleidsadviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt

Interessante hulpmiddelen

Interessante publicaties

  BouwendNL Duurzame inzetbaarheid

  30 november 2017

  Deze BouwendNL Special staat volledig in het teken van Duurzame Inzetbaarheid en Goed Werkgeverschap, oftewel: Wat doen bouw- en infrabedrijven op het gebied van gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers? Experts en bouwbedrijven zelf komen aan het woord over de DIA, de Bouw- en Infrabuffetten, veiligheid en het motiveren van medewerkers.

  Lees deze publicatie

  Download


  Flyer Samenwerken om aan de slag te blijven

  02 november 2016

  Duurzame inzetbaarheid is noodzaak voor werkgevers en voor werknemers. Voor werkgevers, omdat bedrijven ook in de toekomst over voldoende goed gekwalificeerd personeel moeten kunnen beschikken; voor werknemers omdat zij langer moeten doorwerken tot hun pensioen. Sociale partners in de bouw vinden duurzame inzetbaarheid zo belangrijk dat zij hierover afspraken in de cao hebben gemaakt.

  Wat doet de bouw- en infrasector om de mensen duurzaam inzetbaar te houden?
  • Invoering individueel budget in de cao Bouw- en Infra 2015-2017
  • Oprichting van het kennisinstituut voor duurzame inzetbaarheid in de bouw- en infrasector: Volandis
  • Samenwerking van brancheopleidingsinstituten in Bouwopleiders

  In deze flyer leest u wat de sector doet om de mensen duurzaam inzetbaar te houden en wat u in uw bedrijf zelf kunt doen.

  Download