Railinfrastructuur

Voor de bedrijven die actief zijn in de aanleg en het onderhoud van het Nederlandse spoorwegnet is een aparte Cao van kracht, de Cao Railinfrastructuur (RIS). De onderhandelingen worden vanuit Bouwend Nederland gevoerd door de vakgroep Railinfra (VRI). Naast de VRI maakt ook Strukton Rail als zelfstandige partij deel uit van de werkgeversdelegatie. Van vakbondszijde wordt onderhandeld door FNV Bondgenoten, FNV Bouw, CNV Vakmensen en Vakvereniging Het Zwarte Corps.

De Cao Railinfrastructuur dient te passen bij de huidige (markt)omstandigheden, waardoor meer flexibiliteit en verhoging van de productiviteit wordt gerealiseerd.
Tijdens de Cao-onderhandelingen van 2011 hebben Cao-partijen gezamenlijk een document opgesteld, waaruit de noodzaak tot modernisering van de Cao Railinfrastructuur bleek. Vervolgens is dit moderniserings-traject verder uitgewerkt in het zogenaamde Wasstraat-project.

Sinds medio 2014 is de huidige Cao Railinfrastructuur geĆ«indigd. De onderhandelingen over een nieuwe Cao verlopen uitermate stroef. Het belangrijkste knelpunt in de besprekingen ligt op het vlak van de modernisering van de Cao: werkgevers willen daar nu echt werk van maken.


Klik hier voor meer informatie over de vakgroep Railinfra.Contactpersoon

Charles Verheyen

Beleidsadviseur Veiligheid & arbeidsomstandigheden / Secretaris Vakgroep Railinfra

Interessante publicaties

  Collectieve arbeidsovereenkomst Railinfrastructuur 2016-2018

  29 september 2017

  Sociale partners bij de Cao Railinfrastructuur (RIS) (de Vakgroep Railinfra Bouwend Nederland en Strukton Rail B.V enerzijds, en de werknemersorganisatie FNV, CNV Vakmensen en Vakvereniging Het Zwarte Corps anderzijds) hebben eerder overeenstemming bereikt over de definitieve tekst van de nieuwe Cao. Dit document behelst deze Cao.

  Download


  Spoorboekje - Werken aan het spoor

  11 februari 2013

  Dit boekje bevat beknopte informatie over de organisaties actief op het Nederlandse spoor, toelichting op de onderdelen die u heeft bezocht en contactgegevens van directies en public affairs adviseurs in het geval u een nadere toelichting of meer informatie wenst.

  Download