Ketensamenwerking

Samenwerking in de bouwketen leidt tot hogere kwaliteit van eindproducten. Een keten die goed samenwerkt verspilt minder, daagt uit tot innovatie, werkt veiliger en past zich eenvoudig aan ontwikkelingen in de markt aan. Klanten van de bouw vragen in steeds mindere mate om een fysiek product maar willen een oplossing waarbij ontzorging tijdens de volledige levenscyclus van een bouwwerk leidend is. Dit nieuwe samenwerken start bij de eindgebruiker of opdrachtgever en eindigt daar ook weer als het gaat over onderhoud en beheer. Ketensamenwerking wordt pas echt waardevol als zij niet meer projectgebonden is.

Informatisering van de bouwketen

Het maximale uit ketensamenwerking haal je pas als partijen onderling foutloos kunnen communiceren met elkaar ...
Lees meer

Reduceren van verspilling

Verspillingen tijdens de levenscyclus van een bouwwerk moeten worden voorkomen vanuit het idee van duurzaamheid en kosten. Dit betekent dat ...
Lees meer

Constructieve veiligheid

Veilig gebruik van bouwwerken en infrastructuur moet vanzelfsprekend zijn. De burger moet zich hierover geen zorgen hoeven maken ...
Lees meer

Logistiek in de bouw

De bouwsector is goed voor een derde van het aantal transportbewegingen in Nederland. Samenwerking op dit gebied tussen bouwer ...
Lees meer

Bevorderen ketensamenwerking

Bouwend Nederland geeft ketenspelers die investeren in keteninitiatieven ruim baan. Voorwaarde is wel dat wordt ingezet op project ongebonden samenwerking ...
Lees meerInteressante publicaties

  Agenda Ketensamenwerking

  30 september 2015

  Bouwend Nederland zet zich in om te komen tot een klantgerichte, winstgevende, efficiƫnte, en duurzame bouwketen. Bouwondernemingen zijn gedurende de gehele levensfase van een bouwwerk actief betrokken voor optimale bediening van de klant. Hiervoor werken zij projectonafhankelijk samen met hun ketenpartners en realiseren ze gezamenlijk een betere marge, bouwlogistiek en informatie-uitwisseling.

  Download


  Juridische handvatten voor ketenintegratie

  12 februari 2014

  Deze brochure is opgesteld om ketenintegratie in de bouwsector te stimuleren en meer in het bijzonder om duidelijkheid te scheppen over een aantal basale, juridische vragen die dikwijls in verband met ketenintegratie opdoemen.

  Download