Markt

De woningmarkt, de utiliteitmarkt en de inframarkt: drie markten die onder druk staan en verschillende uitdagingen hebben. Als gevolg van de economische crisis is de vraag naar nieuwbouwwoningen sterk gedaald, de investeringen van woningcorporaties staan onder druk en de financieringsmogelijkheden van consumenten en bedrijven zijn aanzienlijk beperkt. Ook de utiliteitmarkt heeft het moeilijk. Er worden minder nieuwe kantoren gebouwd, maar de transformatie van kantoren naar andere functies neemt toe. Voor wat betreft infrastructuur zijn investeringen in aanleg en onderhoud van de infrastructuur van groot belang maar zijn overheden zeer terughoudend.

Utiliteitmarkt

De utiliteitsbouwmarkt staat onder druk. Er worden minder nieuwe kantoren gebouwd, maar de transformatie van kantoren naar andere ...
Lees meer

Woningmarkt

Een goed functionerende woningmarkt vormt voor de bouwsector een bron van bouwactiviteiten en werkgelegenheid. Ruim veertig procent ...
Lees meer

Inframarkt

Veilig en snel vervoer van personen en goederen, bescherming tegen water en een betrouwbare levering van energie zijn onmisbaar voor ...
Lees meerInteressante publicaties

  De Bouwagenda. Bouwen aan de kwaliteit van leven

  28 maart 2017

  De Bouwagenda is een nationaal innovatieprogramma voor de hele bouwsector. Overheid, opdrachtgevers, kennisinstellingen en het bedrijfsleven hebben de handen ineen geslagen om samen antwoord te geven op enkele zeer dringende maatschappelijke vraagstukken. Klimaatverandering en uitputting van grondstoffen dwingen ons tot andere keuzes. Evenals de energietransitie, verduurzaming, digitalisering, vergrijzing, verstedelijking en de grote vervangingsopgave. Bezoek onze themapagina »

  Download


  Agenda Woning- en utiliteitsmarkt

  11 oktober 2016

  De agenda Woning- en utiliteitsmarkt van Bouwend Nederland vormt het beleidskader voor alle verenigingsonderdelen van Bouwend Nederland. Het legt de ambities en de doelstellingen van Bouwend Nederland voor de komende drie jaar vast. Het geeft lidbedrijven, bestuurders, medewerkers en stakeholders inzicht in de inhoudelijke koers en in de doelen.

  Download


  Agenda Infrastructuurmarkt

  02 oktober 2015

  Het is de ambitie van Bouwend Nederland om te komen tot een infrasector van (inter-)nationale allure en leiderschap waarin kwaliteit, veiligheid, gezondheid en ‘total-cost of ownership’ centraal staan. Het proces hiernaartoe wordt steeds meer ondersteund door gebruik van digitale middelen, innovatietechnologie en het aanboren van de creativiteit. Een sector waarin sprake is van gezonde concurrentie, gezond rendement, continu├»teit van de ondernemingen en een optimaal ondernemersklimaat.

  Download


  BouwendNL 2015 - nummer 4

  25 juni 2015

  Kansen, verkoop en omzet. BouwendNL 4 van dit jaar draait om marketing en sales. Over groeimarkten van de toekomst, zoals Smart Cities. Over hoe er in GWW-aanbestedingen geselecteerd worden en over hoe kleinere bouwers aan hun promotie moeten werken.

  Vanzelfsprekend blikken we ook uitgebreid terug op de Bouwbus-tour en de Dag van de Bouw.

  Lees deze publicatie

  Download