Kwaliteit & Transparantie

Iedereen heeft dagelijks te maken met de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Bouw- en infrabedrijven moeten klantgericht, integer en duurzaam inspelen op de veranderende eisen van hun klanten en van de omgeving. Opdrachtgevers, consumenten en andere stakeholders moeten inzicht hebben in de prestaties van bouw- en infrabedrijven. Bouwend Nederland stimuleert bedrijven om continu te werken aan kwaliteitsverbetering en ondersteunt de ontwikkeling van meet- en monitoringsinstrumenten om kwaliteit transparant te maken.

Situatie

De bouw ontwikkelt zich van een aanbieders- naar een vragersmarkt. Zeker in de huidige economische omstandigheden hebben zakelijke opdrachtgevers en consumenten veel te kiezen. Onderscheid op basis van kwaliteit is voor bedrijven essentieel. Die kwaliteit moet dan wel zichtbaar en herkenbaar voor de klant worden gemaakt. Bouwend Nederland stimuleert en ondersteunt instrumenten die kwaliteit transparant maken. De ervaring van de klant als maatstaf voor kwaliteit komt centraler te staan. Klanten delen hun ervaringen steeds vaker via social media. Bouwend Nederland sluit bij deze ontwikkeling aan.

Consequenties

In 2012 is de website www.bouwprestaties.nl gelanceerd door Stichting Klantgericht Bouwen. Het is een vergelijkingswebsite gericht op kopers van nieuwbouwwoningen. Bouwend Nederland is blij met dit initiatief omdat het bijdraagt aan de transparantie over bouwprestaties vanuit een onafhankelijke positie. Dit geeft de klant inzicht in zijn keuzemogelijkheden en stimuleert bedrijven tot verbetering. In 2013 verkent de Stichting Klantgericht Bouwend samen met andere stakeholders de mogelijkheden om de website uit te breiden. Klanten moeten ook inzicht krijgen in de kwaliteit bij andere bouwstromen, zoals verbouw en onderhoud of huurwoningen.

Standpunt

De klant staat centraal
Bouwbedrijven moeten hun klanten het vertrouwen geven dat de afgesproken kwaliteit ook wordt geleverd. Kwaliteit moet aantoonbaar worden gemaakt. Kwaliteit moet naast prijs een belangrijke rol spelen in het keuzeproces van de klant.

Kwaliteit mag geen toeval zijn
Om klanten de zekerheid te geven dat kwaliteit geleverd zal worden, moeten bouwbedrijven investeren in procesbeheersing.

Collectieve verbeteringsprogramma’s
Bouwend Nederland vindt het belangrijk dat bouwbedrijven best-practices uitdragen en delen. Kwaliteitsverbetering door van elkaar te leren wordt gestimuleerd door middel van collectieve verbeterprogramma’s

Monitoring van resultaten
Bouwbedrijven moeten worden afgerekend op de geleverde kwaliteit. Transparantie over de prestaties van bedrijven en de sector is daarvoor noodzakelijk. Daarom ondersteunt Bouwend Nederland de ontwikkeling van meetinstrumenten om kwaliteit inzichtelijk te maken. Wij stimuleren bedrijven om kwaliteit te meten en vergelijken.