Beroepsonderwijs en hoger onderwijs

Kwaliteit en vakmanschap zijn belangrijk in de bouw- en infrasector en daarom zet Bouwend Nederland zich in voor goed bouw- en infraonderwijs. Én voor een goede aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Om dat voor elkaar te krijgen is Bouwend Nederland actief in de Haagse lobby, MKB-Nederland - VNO-NCW en de Stichting Beroepsonderwijs-Bedrijfsleven. Daarnaast zijn veel leden van Bouwend Nederland actief in regionale overlegplatforms, in beroepenveldcommissies van ROC’s en adviesorganen van hogescholen en universiteiten. Ook in praktische zin gebeurt er veel om onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen. Excursies naar een bouwplaats, gastlessen, ondersteuning bij een techniekles op een basisschool: daar maken we graag wat moois van.Contactpersoon

Marieke van der Post

Beleidsadviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt

Interessante hulpmiddelen

Interessante publicaties

  De fiscale scholingsaftrek moet blijven!

  22 februari 2017

  Het kabinet heeft het voornemen om de aftrek voor scholingsuitgaven per 2018 af te schaffen. Dit betekent een bezuiniging van 106 miljoen euro op de scholing van werkenden. Bouwend Nederland is van mening dat het onverstandig is de scholingsaftrek voor werkenden af te schaffen. Wij staan hierin niet alleen. 21 februari jl. hebben Maurice Vlimmen (CNV) en Nic van Holstein (VCP) namens een brede coalitie van werkgevers en werknemers de petitie 'Scholingsaftrek moet blijven!' overhandigd aan de Kamercommissies van OCW en Financiën.

  Download


  Agenda Onderwijs en opleiding

  22 maart 2016

  Bouwend Nederland wil dat de sector kan beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel voor nu en voor de toekomst. Bouwend Nederland ziet kansen voor beïnvloeding van ‘6 tot 67 jaar’. Om ervoor te zorgen dat we niet alleen personeel krijgen maar ook behouden zullen werkgevers werknemers moeten stimuleren een leven lang te leren: via reguliere opleidingen en via particuliere aanbieders. Dit geldt voor leden van Bouwend Nederland die onder bouw-cao vallen, maar ook die onder andere cao’s vallen, zoals de leden van de Vakgroep Rail Infra en de Vakgroep Glasbranche Organisatie.

  Download


  Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

  01 mei 2013

  Om inzicht te krijgen in de werking van de beroepenveldcommissies en mogelijke belemmeringen die zich daarbij voordoen heeft Bouwend Nederland Ecorys gevraagd onderzoek te doen naar de beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo.

  Download