Cementbeton Wegenbouw

De Commissie Cementbeton Wegenbouw bestaat uit aannemingsbedrijven die verschillende verhardingen in ter plaatse gestort beton ontwerpen en uitvoeren.

Doelstellingen betonverhardingen

  • Bevorderen van een verantwoorde aanleg.
  • Bevorderen van een optimale samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.
  • Uitdragen/ontwikkelen van kennis en ervaring.
  • Behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden.

Activiteiten

  • In samenwerking met het Cement&BetonCentrum uitgeven van het bulletin Betoninfra en het vorm geven aan de website Betoninfra.
  • Organiseren en medewerking geven aan excursies, symposia en congressen.
  • Overleg met betrokken partijen in de bouw.
  • Gastcolleges verzorgen voor HTS en TU.


Klik hier voor meer informatie over cementbeton wegenbouw.

Nieuws & actualiteit