Cursussen

De Commissie Wegmarkeren van de Vakgroep Specialistische Wegenbouw van Bouwend Nederland de basis- en vervolgcursus Wegmarkeren op het Bouw & Infra Park te Harderwijk.

In de basiscursus passeren de volgende onderdelen de revue:
- Markeertechniek
- Meten & Uitzetten
- Verkeersveiligheid tijdens wegwerkzaamheden en Persoonlijke Beschermingsmiddelen.

De vervolgcursus is deels een herhaling van de basiscursus en verdere verdieping van de volgende  onderdelen:
- Markeertechniek
- Meten & Uitzetten
- Verkeersveiligheid tijdens wegwerkzaamheden en Persoonlijke Beschermingsmiddelen.
- Certificatie
- Materialenkennis
- Herkenning van gevaren bij vervoer van gevaarlijke stoffen

De vervolgcursus is uitsluitend toegankelijk als de basiscursus in 2017 of eerder, met goed gevolg is doorlopen. Daarnaast adviseren wij de basis- en vervolgcursus niet aansluitend op elkaar te laten volgen. Het introductiedeel van de vervolgcursus is namelijk voor een deel een herhaling van de basiscursus en geldt als het opfrissen van eerdere opgedane kennis.

De kosten voor de leden van de Vakgroep Specialistische Wegenbouw van Bouwend Nederland bedragen voor de basiscursus € 595,- en voor de vervolgcursus € 495,- (excl. € 37,50 examenkosten en 21% BTW).

Voor niet-leden van de Vakgroep Specialistische Wegenbouw van Bouwend Nederland bedragen de kosten voor de basiscursus € 895,- en voor de vervolgcursus € 795,- (excl. € 37,50 examenkosten en 21% BTW).

Het is mogelijk om te overnachten in het Hotel van Bouw & Infra Park, deze kosten zijn voor eigen rekening.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Vakgroep Specialistische Wegenbouw, 079 - 325 21 69.