Marktgroep Deltabouwers

Welkom

Deltatechnologie staat voor technologische vernieuwingen die het leven en werken in delta’s, kust- en riviergebieden veilig, schoon en duurzaam moeten gaan maken.
Lees verder »

Het vakgebied Deltatechnologie zoekt naast het verhogen van de interdisciplinariteit van traditionele vakgebieden zoals waterbouw, baggertechnologie en geo-engineering ook verbinding met doorbraaktechnologieƫn als sensor-, bio- en informatietechnologie. Het zoekt daarbij naar steeds nieuwe wegen voor een succesvolle inbedding van technologie in maatschappelijke processen passend bij de eisen van de 21ste eeuw.

Voor de marktgroep Deltabouwers gaat het inzake de deltatechnologie vooral om het creƫren van condities en ruimte voor innovatieve bouwexperimenten rondom rivieren en dijken. De opgedane kennis en ervaring willen de leden van de marktgroep Deltabouwers ook gaan vermarkten in het buitenland.

De marktgroep Deltabouwers is opgericht op 28 november 2012. Gezien het multidisciplinaire karakter van deltatechnologie, zijn de leden van de vakgroepen Civiele Betonbouw, Waterbouw en Grondwerk automatisch lid van de marktgroep Deltabouwers. Daarnaast bundelt de marktgroep Deltabouwers van Bouwend Nederland met Vereniging van Waterbouwers en NLingenieurs haar krachten binnen de Taskforce Deltatechnologie.