Vakgroep Glas Branche Ondernemingen - GBO

Welkom

Vakgroep Glas Branche Ondernemingen (GBO) maakt zich sterk voor de collectieve belangen van haar leden op sociaal en technisch gebied. Daarnaast voorziet zij hen van een verscheidenheid aan informatie. GBO is het eerste aanspreekpunt voor werkgevers die actief zijn in de vlakglasbranche.

Doordat het merendeel van de vlakglasbedrijven zich hebben verenigd in de vakgroep GBO, dient en fungeert zij als aanspreekpunt en gezicht van de vlakglasbranche. De kerntaak van GBO is belangenbehartiging voor haar leden. GBO beschikt hiervoor, zowel binnen als buiten de sector, over een breed netwerk van contacten.

De vakgroep GBO neemt zoveel mogelijk plaats in commissies en overleggen waarin de belangen van haar leden, en de vlakglassector als geheel, aan de orde (kunnen) komen. In deze rol zoekt GBO actief het gesprek met haar leden, overheden, vakbonden, brancheorganisaties, belangenorganisaties, etc.

De belangenbehartiging resulteert, zonder uitputtend te zijn, in onder andere:

  • een collectieve arbeidsovereenkomst
  • een collectief pensioen
  • verbeterde scholingsmogelijkheden
  • normen voor vlakglastoepassingen
  • verbetering van de employability in de vlakglasbranche
  • verbetering van de veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers in de vlakglasbranche