Vakgroep Glas Branche Ondernemingen - GBO

Welkom

Vakgroep Glas Branche Ondernemingen (GBO) maakt zich sterk voor de collectieve belangen van haar leden op sociaal en technisch gebied. Daarnaast voorziet zij hen van een verscheidenheid aan informatie. GBO is het eerste aanspreekpunt voor werkgevers die actief zijn in de vlakglasbranche.

Contributie 2017

Indien u lid wordt van de vakgroep GBO dan wordt u automatisch ook lid van Bouwend Nederland.
De contributie bestaat uit drie elementen:

  • De contributie bij Bouwend Nederland, op basis van de omzet: € 520,00 en 0,26 promille op basis van de omzet
  • De contributie van de vakgroep GBO: gebaseerd op het ULB-loon (loonsom)

Contributie vakgroep GBO:

Klasse ULB-loon € Contributie GBO €
1 < 0 5 miljoen 1.300,=
2 < 1,0 miljoen 2.000,=
3 < 1,5 miljoen 3.000,=
4 < 2,0 miljoen 3.800,=
5 < 2,5 miljoen 4.500,=
6 < 3,5 miljoen 5.000,=
7 < 5,0 miljoen 8.000,=
8 < 7,5 miljoen 10.000,=
9 < 10,0 miljoen 12.000,=
10 > 10,0 miljoen 18.000,=

Voorbeeld:

Contributie Bouwend Nederland: omzet € 1.000.000,00 =    €    760,00
Contributie Vakgroep GBO: loonsom € 200.000,00 =           € 1.200,00
Totale contributie =                                                           € 1.960,00

Onderdeel van de contributie is het GBO Vakcertificaat: leden die glaszetters en/of glasmonteurs in dienst/inhuur hebben, zijn verplicht deel te nemen aan het GBO Vakcertificaat. Zie voor meer informatie: http://www.glasbrancheorganisatie.nl/gbo-vakcertificaat 

Glas in Beeld is een onderdeel van het GBO lidmaatschap. Alle leden van GBO hebben zich verplicht om een abonnement te nemen op Glas in Beeld. Vakgroep GBO heeft voor alle leden een collectief, gereduceerd, abonnement afgesloten. Zie voor meer informatie over mogelijkheden en prijzen: http://www.glasbrancheorganisatie.nl/over-gbo/lid-worden/?page=abonnement%5Fglas%5Fin%5Fbeeld