Vakgroep Grondwerk

Welkom

De Vakgroep Grondwerk behartigt de belangen van leden op de deelgebieden markt en techniek en vormt een platform voor haar leden die actief zijn in grondwerk. Dit werkgebied houdt in nat en droog grondwerk, rioleringswerken en bodemsaneringen.

Opleidingen

De vakgroep grondwerk organiseert al dan niet in samenwerking met andere partijen opleidingen voor de medewerkers in de infrasector. Medewerkers en bedrjiven in deze sector maken op deze wijze kennis met ontwikkleingen in de branche en leren hierop te anticiperen. Ind e vorm van een nascholing ontvangen de deelnemers op compachte wijze informatie over techniek, relevante regelgeving, bedrijfsprocessen, arbeidsomstandigheden en veiligheid

De vakgroep onderscheidt daarbij de volgende groeperingen: de machinisten, de uitvoerders, de monteurs, de administratief medewerkers en de Chauffeurs. Met uitzondering van de chauffeurs worden speciale scholingsdagen georganiseerd waarin actuele zaken door deskundigen worden gepresenteerd.

Afhankelijk van het budget stimuleert de vakgroep haar leden bij het opleiden van hun medewerkers. Hierbij wordt ook aangesloten bij bestaande initiatieven van derden.

Aanbesteden

De wijze waarop en vorm waarin aanbestedingen plaatsvinden is een vraagstuk waarbij de vakgroep is betrokken. Zo voedt via het secretariaat de betrokken beleidsmedewerkers en bestuurders van Bouwend Nederland met hun visie op dit gebeuren. Ook knelpunten worden gesignaleerd en al dan niet met inschakeling van het aanbestedingsinstituut tot een oplossing gebracht. Periodiek vindt overleg plaats met tal van partijen en organisaties zoals bijvoorbeeld de waterschappen. Vertegenwoordigers van de vakgroep zijn hierbij waar mogelijk aanwezig.