Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer

Welkom

De Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer (ONG) is de vakgroep van de grondboor- en bronbemalingsbranche alsmede de kabelleg- en buizenlegbranche. Bij de Vakgroep zijn ca. 46 leden aangesloten die gezamenlijk 80 tot 90% van de omzet in de Nederlandse boor-, kabelleg- en buizenlegbranche genereren.

Het bestuur van de Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer wordt benoemd door de Vakgroepvergadering en bestaat uit bestuurders die gezamenlijk de hele Vakgroep vertegenwoordigen. Zij zijn in principe als statutair directeur verbonden aan een van de lidbedrijven, zodat zij een optimale feeling met de Vakgroep hebben. Daarnaast is een onafhankelijk voorzitter benoemd. De huidige bestuurssamenstelling is als volgt:

  • H.M.D. (Harold) Lever, voorzitter
  • R.S. (Ronald) Folders (Grondboorbedrijf Haitjema), secretaris
  • R.G.T. (Rolph) Houterman (Visser & Smit Hanab), penningmeester
  • J.C. (Jack) Alsema (Alsema)
  • T.P.A. (Thijs) de Vet (P.J. de Vet & Zonen Mill)
  • J.G.M. (Hans) van der Steen (Gebr. van der Steen Bedrijven)
  • E.F. (Eric) Mulders (Qualm)
  • M.L. (Marloes) Kooijmans (BAM Infra Energie & Water)