Vakgroep Railinfra

Welkom

De vakgroep Railinfra behartigt de belangen van de aannemingsbedrijven in dit marktsegment. De vakgroep stelt zich ten doel de aangesloten spooraannemers (nog meer) te positioneren als professionele, betrouwbare en kwalitatief-hoogwaardige spelers in de branche.

Interessante publicaties

  Collectieve arbeidsovereenkomst Railinfrastructuur 2016-2018

  29 september 2017

  Sociale partners bij de Cao Railinfrastructuur (RIS) (de Vakgroep Railinfra Bouwend Nederland en Strukton Rail B.V enerzijds, en de werknemersorganisatie FNV, CNV Vakmensen en Vakvereniging Het Zwarte Corps anderzijds) hebben eerder overeenstemming bereikt over de definitieve tekst van de nieuwe Cao. Dit document behelst deze Cao.

  Download


  Spoorboekje - Werken aan het spoor

  11 februari 2013

  Dit boekje bevat beknopte informatie over de organisaties actief op het Nederlandse spoor, toelichting op de onderdelen die u heeft bezocht en contactgegevens van directies en public affairs adviseurs in het geval u een nadere toelichting of meer informatie wenst.

  Download