Vakgroep Waterbouw

Welkom

De vakgroep Waterbouw biedt een ontmoetingsplatform voor de leden, behartigt de specifieke belangen van de leden op het terrein van opleidingen, marktaangelegenheden en techniek en is een gesprekspartner op het gebied van droge waterbouw.

Het bestuur van de vakgroep Waterbouw telt 6 leden en de voorzitter. Eeen aantal bestuursleden heeft ook zitting in één van de taakgroepen. De samenstelling van het bestuur is als volgt:

H. de Groot, Voorzitter (Ad Interim)


De Boer & De Groot bv
Industrieweg 16
8861 VH HARLINGEN
Tel.0517-430542

E. Eikenaar, penningmeester

H. van Haarst Aannemingsbedrijf B.V.
Kanaalstraat 329
7547 AT ENSCHEDE
Tel. 053-4312315

M. Huigen, secretaris

Bouwend Nederland
Postbus 340
2700 AH Zoetermeer
Tel. 079-3252135