Vakgroep Waterbouw

Welkom

De vakgroep Waterbouw biedt een ontmoetingsplatform voor de leden, behartigt de specifieke belangen van de leden op het terrein van opleidingen, marktaangelegenheden en techniek en is een gesprekspartner op het gebied van droge waterbouw.

Het secretariaat van de Vakgroep Waterbouw wordt verzorgd door drs.M.M.M.( Martin) Huigen (secretaris) en mevr. Jolanda van Vliet (secretaresse).

Hoofdkantoor

Zilverstraat 69
Postbus 340
2700 AH Zoetermeer
T 079 3 252 119
F 079 3 252 283
E m.huigen@bouwendnederland.nl
E j.vanvliet@bouwendnederland.nl

Martin Huigen
Jolanda van Vliet