Ledenvoordelen

Door gebruik te maken van de ledenvoordelen profiteert u optimaal van uw lidmaatschap. Naast financieel voordeel is er ook sprake van betere voorwaarden en condities. 80% van de leden maakt gebruik van de ledenvoordelen, 33% realiseert hiermee zelfs meer korting dan dat aan contributie wordt betaald en verdient dus op het lidmaatschap. Het loont dus de moeite u in de ledenvoordelen te verdiepen. Ons advies is dan ook: kijk, vergelijk en profiteer!

Preventie en Verzekeringen

Bouwend Nederland B&U Constructieverzekering

De doorlopende CAR-polis is volledig toegespitst op uw dagelijkse bouwpraktijk met een aantrekkelijke premie en kent unieke aanvullende dekkingen.

Uw voordeel

 • De meest uitgebreide polisvoorwaarden
 • Scherpe premiestelling
 • Geen meldingsplicht bij heien, bemalen etc.
 • Unieke aanvullende dekkingen
 • Extra voordeel bij intelligente (camera)beveiliging/preventiemaatregelen
 • Vangnetregeling voor contractuele verzekeringseisen
 • Soepele vergoedingsregeling voor aannemersmateriaal
Bouwend Nederland B&U Aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering beschermt u, uw bedrijf en uw medewerkers tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit uw bedrijfsvoering.

Uw voordeel

 • De meest uitgebreide polisvoorwaarden
 • Scherpe premiestelling
 • Diverse onderscheidende dekkingen die elders veelal zijn uitgesloten of beperkt
 • Asbestdekking tot € 500.000,-
 • Dekking voor werkgeversaansprakelijkheid art. 7:611 BW, met optie inclusief motorrijtuigen (WSV)
 • Schade door gebruik drones meeverzekerd
Bouwend Nederland Ontwerpverzekering

Deze verzekering dekt uw ontwerprisico's af en is aanvullend op eventuele andere verzekeringen zoals de bedrijfsaansprakelijkheid- en CARverzekering.

Uw voordeel

 • Geen eis materiële schade (bijvoorbeeld niet voldoen aan Bouwbesluit)
 • Dekking voor gevolgschaden zoals evacuatie, tijdelijke huisvesting, bedrijfsschade etc.
 • Dekking voor inlooprisico
 • Advies door ontwerpspecialisten
bbci Frijwijk B.V. (riskcontrol en bouwkundige opname)

Met bbci Frijwijk versterkt u uw juridische positie bij onterechte claims en verbetert u uw imago bij terechte claims.

Bij bbci Frijwijk kunt u terecht voor:

 • Risicoanalyses
 • Communicatie omgevingsprotocol
 • Monitoring/monitoringsplan
 • Bouwkundige opname
 • Trillingspredictie/trillingsmetingen
 • Landmeetkundige diensten
 • Grondwaterstandmetingen
 • Heiwerktoezicht
 • Geluidsmetingen
Weerverletdekking CelsiusPro

Dek uw financiële risico's af met de weerverletdekking van CelsiusPro bij (landurige) ongunstige weersomstandigheden (kou, hitte of neerslag).

Uw voordeel

 • 3% ledenkorting op de premie voor het certificaat
 • 5% vroegboekkorting
 • 5% No-pay out bonus
 • T/m 16 oktober 5% vroegboekkorting
 • Vrij te kiezen dekkingsperiode vanaf 3 dagen
 • Online uw premie berekenen en de dekking afsluiten
 • Schade aantonen is niet nodig. Als de (temperatuur)normen waarvoor gekozen is zich voordoen, wordt na de eigen risicoperiode waarde in het certificaat opgebouwd. Deze wordt binnen 4 weken na de einddatum automatisch uitbetaald.
Bouwend Nederland MKB Pakketpolis

Naast financieel combinatievoordeel helpt dit bouwspecifieke pakket u ook om aansluitingsproblemen en dubbele dekkingen te voorkomen bij algemene risico's.

Uw voordeel

 • Onderscheidende bouwspecifieke dekkingskenmerken en oplossingen.
 • Zeer scherpe tarieven.
 • Één aanspreekpunt voor al uw schadeverzekeringen.
 • Gemak door eenvoudige opzet.
 • Dekkingen veel ruimer dan gemiddelde brandverzekeringen (bijv. inductie en wateraccumulatie).
Bouwend Nederland OZP-Verzekeringspakket

Het OZP-Verzekeringspakket is een op de OZP'er afgestemde variant van de Bouwend
Nederland B&U Constructie- en Aansprakelijkheidsverzekeringen.

Uw voordeel

 • Uitgebreide bouwspecifieke polisvoorwaarden.
 • Verzekerd bedrag aansprakelijkheid € 2.500.000,-.
 • Lage eigen risico’s (vanaf € 250,-).
 • Jaarpremie € 750,- (AVB en CAR samen).
 • Speciaal geschreven voor de OZP’er in de bouw.
 • Ondersteuning door gespecialiseerde makelaar.
 • 24-uursdekking voor bouwmaterialen en gereedschappen (ook bij diefstal uit auto’s).
 • Optimale aansluiting bij de Bouwend Nederland MKB Pakketpolis voor uw overige schadeverzekeringen.
 • Geen voor OZP'ers onbelangrijke franje, wel dekking voor echt belangrijke zaken.
Bouwend Nederland Rechtsbijstandverzekering

DAS en Meeùs Bouw & Infra ontwikkelden een maatwerk rechtsbijstandverzekering in combinatie met het specialisme van de juristen van Bouwend Nederland Advies.

Uw voordeel

 • Samenwerking met Bouwend Nederland Advies.
 • 15% korting op de basispremie.
 • Inclusief complete incassodienstverlening.
 • Expertise en zekerheid van DAS.
 • Laagdrempelige toegang tot juristen van DAS in uw regio.
 • Extra 5% premiekorting in combinatie met een Legal Scan.
Bouwend Nederland Infra Verzekeringspakket

Dit unieke verzekeringspakket is toegespitst op de dagelijkse praktijk van infrabouwers met advies en schadebehandeling door infraspecialisten.

Uw voordeel

 • Ruime dekking tegen scherpe premie.
 • Ondersteuning door schadebehandelaars met uitgebreide kennis van kabel- en leidingschaden en tijdelijke verkeerssituaties.
 • Diverse onderscheidende infra­specifieke dekkingen, die elders meestal zijn uitgesloten of beperkt.
 • Standaard dekking voor aanspraken op basis van art. 7:611 BW, inclusief motorrijtuigen (zorgplicht werkgever).
 • Vangnetdekkingen werkmaterieel en voertuigen derden (zoals onderaannemers en verhuurders).
 • Speciaal ontwikkeld voor en door infrabouwers.
Bouwend Nederland WION-helpdesk

De Helpdesk WION-schaden ondersteunt de leden bij claims van kabel-/leidingbeheerders betreffende schade aan hun ondergrondse eigendommen.

Uw voordeel

 • Gratis eerstelijns telefonische ondersteuning voor vragen over schadebehandeling in het licht van de WION wetgeving.
 • Tweedelijnsondersteuning en dossierbehandeling met een eigen bijdrage van € 100,-, waaronder beoordeling van de claim en verweer richting kabel/leidingbeheerders of advies/uitleg als u volgens Meeùs Bouw & Infra aansprakelijk bent.
 • Selecteren van principiële zaken, waarbij een procedure moet worden overwogen.
 • In een eventueel te voeren procedure in principiële zaken betaalt Bouwend Nederland alle advocaatkosten.
Wion Toolbox

Meeùs Bouw en Infra heeft een Toolbox ontwikkeld om te voorzien in de behoefte van de uitvoerende bouw met betrekking tot vraagstukken rondom de WION.

Uw voordeel

 • Speciaal ontwikkeld voor en door bouwers, actief in de Bouw & Infra.
 • Gratis toegang tot (online) eerstelijns kennis.
 • € 250,- korting op een Quickscan.
 • € 150,- korting op workshops.
 • € 100,- korting op het dagdeeltarief van het Risk Management Traject.
 • Deelnemers aan de Bouwend Nederland Inframantels ontvangen een extra korting van € 100,- tot € 150,- op de tarieven.
 • Ondersteuning bij het reduceren van stagnatie, faalkosten en eventuele verhoging van het eigen risico als gevolg van kabel- en leidingschade.
 • Begeleiding door specialisten met zeer ruime ervaring.
 • Gemak door eenvoudige opzet.
Ongevallenverzekering

Deze verzekering biedt een 24-uursdekking aan uw medewerker en keert uit in geval van overlijden of blijvende invaliditeit na een ongeval, ter aanvulling op de CAO-BTER.

Uw voordeel

 • Lage premie van € 5,- per persoon per jaar.
 • 24-uurs aanvulling op de Cao-ongevallenregeling, dus geen dubbele dekking.
 • Verzekerde bedragen conform de Cao-ongevallenregeling.
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen en DGA’s

Met de professionele ondersteuning door Meeùs Bouw & Infra bent u verzekerd van een juist advies voor het afdekken van inkomensderving door ziekte of een ongeval.

Voor deze dienstverlening werken wij samen met verzekeringsmakelaar Meeùs Bouw & Infra. Zij analyseert uw risico’s grondig en zorgt dat u uit een ruim aanbod de oplossing krijgt die bij uw eisen en wensen past. Er zijn exclusieve afspraken gemaakt met verschillende toonaangevende verzekeraars.

Zorgverzekering Zilveren Kruis

De mantelovereenkomst met Zilveren Kruis kent scherpe prijzen en uitgebreide voorwaarden voor uw medewerkers. Voor u is de arbeidsgerelateerde zorg interessant.

Uw voordeel

 • 10% korting op de basisverzekering.
 • 15% korting op alle aanvullende- en tandartsverzekeringen.
 • Gratis aanvullende verzekering Bouwend Nederland voor werknemers, met extra vergoedingen voor fysio- en ergotherapie, brillen, contactlenzen, leefstijltraining en telefonisch psychische hulp.
 • Gratis Present voor de werkgever (arbeidsgerelateerde zorg).
Zorgverzekering Avéro Achmea

De mantelovereenkomst met Avéro Achmea kent scherpe prijzen en uitgebreide voorwaarden voor uw medewerkers. Voor u is de arbeidgerelateerde zorg interessant.

Uw voordeel

 • 10% korting op de basisverzekering.
 • 15% korting op de aanvullende- en tandartsverzekeringen.
 • Gratis aanvullende verzekering Bouwend Nederland (WAV) voor werknemers met een aanvullende verzekering, met daarin extra vergoedingen voor fysiotherapie, brillen, contactlenzen, leefstijltraining en telefonisch psychische hulp.
 • Gratis Presentverzekering voor de werkgever (arbeidsgerelateerde zorg).
 • Besparing op verzuimkosten door de inzet van zorgbemiddeling en zorggarantie.
Verzuimverzekering De Goudse Verzekeringen

Deze verzekering biedt u de mogelijkheid uw loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voor een periode van twee jaar te verzekeren.

Uw voordeel

 • Scherpe tarieven en transparante premietabellen.
 • Werkgeverslasten mee te verzekeren 43% SV-loon.
 • Samenwerking met het Bouwend Nederland Verzuimloket: ziekmelding is direct uw schademelding.
 • Aanzienlijke korting op het Bouwend Nederland Verzuimloket. U betaalt slechts € 79,- per werknemer per jaar.
 • (Verhaals)rechtsbijstand kosteloos meeverzekerd.
 • Tot 7% extra pakketkorting op uw premie indien u ook de WGA-eigenrisico-, de Ziektewet-eigenrisico- of de ongevallenverzekering afsluit.
Verzuimverzekering Loyalis

Deze verzekering biedt u de mogelijkheid uw loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voor een periode van twee jaar te verzekeren.

Uw voordeel

 • Scherpe tarieven en transparante premietabel.
 • 12% korting.
 • Bonus-malus-systematiek met een no-claimkorting tot 40%.
 • Werkgeverslasten mee te verzekeren tot 60%.
 • Inclusief casemanagement via het Bouwend Nederland Verzuimloket.
 • 5% extra premiekorting als er ook een WGA ERD-verzekering of een of meerdere WIA Aanvullingverzekeringen in de mantel zijn afgesloten.
ZW- en WGA-eigenrisicoverzekering De Goudse

Bent u eigen risicodrager voor de Ziektewet en de WGA? Dan bieden deze verzekeringen u de mogelijkheid uw loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voor een periode van twaalf jaar te verzekeren.

Uw voordeel

 • 5% premiekorting op het reguliere maatwerktarief.
 • Samenwerking met het Bouwend Nederland Verzuimloket.
 • 3% extra pakketkorting op uw premie bij combinatie WGA- en Ziektewetverzekering
 • 7% extra pakketkorting op uw premie indien u naast de WGA- en Ziektewetverzekering ook de verzuim- of de ongevallenverzekering afsluit.
WIA Aanvullingsverzekering Loyalis

Voor het verzekeren van het verlies van inkomen bij gedeeltelijke én volledige arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers.

Uw voordeel

 • Speciaal tarief voor Bouwend Nederland leden.
 • 5% extra premiekorting indien u ook een verzuim- of een WGA ERDverzekering bij Loyalis afsluit.
 • Aansluiting op het Bouwend Nederland Verzuimloket bij 365/ArboDuo.
IAK privé-verzekeringen voor uw medewerkers

Met IAK biedt u uw medewerkers een uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarde in de vorm van een aantrekkelijk verzekeringspakket.

Uw voordeel

• Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde zonder extra kosten
• IAK helpt u met het communiceren van de regeling en minimaliseert het werk voor u
• Gepersonaliseerde werkgevers webpagina t.b.v uw medewerkers
• Interessant kennismakingsaanbod voor uw medewerkers

Personeel en Arbo

Beloningsmonitor

Bouwend Nederland draagt bij aan de licentieprijs voor haar leden.

Dit budget is gemaximeerd (op=op). Bouwend Nederland biedt u als lid één jaar toegang tot de beloningsmonitor voor een speciale ledenprijs. De normale prijs bedraagt € 995,- uw voordeel bedraagt minimaal € 450,- en kan oplopen tot € 650,- voor MKB-bedrijven.

Intersafe

Veiligheid is het belangrijkste op de werkvloer. Bouwend Nederland leden profiteren van aantrekkelijke prijzen en deskundig advies bij Intersafe.

Uw voordeel

 • 15% - 35% korting op de grootverbruikersprijslijst voor o.a. werkkleding, schoenen en pbm’s.
 • Kosteloze inventarisatie en advies bij u op het bedrijf.
 • Digitaal bestel- en registratiesysteem, ook op medewerkerniveau.
 • Snelle levering van 10.000 standaard artikelen direct uit voorraad.
 • One-stop-shop en specialist op veiligheidsgebied.
STEP

De trainingen van STEP leren uw werknemers fysieke overbelasting voorkomen en beginnende klachten onder controle te krijgen met veilig lichaamsgedrag.

Uw voordeel

 • Intakeservice bij klachten aan het bewegingsapparaat voor een vaste prijs van slechts € 75,-.
 • 15% korting op individuele trainingsprogramma’s.
 • 15% korting op groepsgewijze preventieve trainingsprogramma’s.
 • Scherpe prijzen voor samenwerkingsverbanden zowel voor trainingen van leerlingen als leermeesters (supervisor).

Preventie- en verzuimloket Bouwend Nederland

Bouwend Nederland en ArboDuo werken nauw samen. Voor alle leden bieden wij het Preventie- en verzuimloket Bouwend Nederland, waarin kennis en kunde van de branche zijn geborgd. Samen met u pakken we verzuim aan, minimaliseren we risico’s en werken we aan meer gezondheid en vitaliteit. Zodat u zich kunt focussen op wat écht belangrijk is: uw mensen en het succes van uw organisatie.

Uw voordeel

 • Keuze uit meerdere verzuimpakketten, van het pakket 'ArboDuo-vrij' tot aan het Bouwend Nederland Totaalpakket voor slechts € 79,00 per werknemer per jaar.*
 • Eén aanspreekpunt: uw procesregiseur voor preventie, verzuim en re-integratie.
 • Casemanagement gedurende 12 jaar voor Verzuim, ZW-ER / WGA-ER**
 • Advisering, bemiddeling en vergoeding bij interventies.*
 • Gratis online Goed geregeld check, snel inzicht in risico’s en wat u moet regelen voor een prettige, veilige en gezonde werkomgeving
 • Online meldportal, ziekmelding is schademelding.*
 • Keuze uit verschillende aanvullende diensten

* Geldt voor bedrijven met een ziekengeldverzekering bij Loyalis of De Goudse (per 1/1/2017) in de Bouwend Nederland Mantel en is inclusief volledige vergoeding procesregisseur.

** Dit onderdeel geldt indien u WGA-eigenrisicodrager bent

ArboDuo

ArboDuo heeft de kennis en ervaring om verzuim te beperken en te voorkomen. Daarnaast zorgt u samen voor een intensieve begeleiding tijdens de verzuimperiode.

Uw voordeel

 • 13,5% korting op het speciaal voor leden ontwikkeld Bouwend Nederland arbopakket.
 • 5% korting op de verzuimpakketten van ArboDuo.
 • 2% korting op re-integratie activiteiten.
 • 2% korting op Risico-Inventarisatie en- Evaluatie (RIE).
Arbo Unie / MKB Basics

Arbo Unie/MKB Basics biedt u hulp de arbeidsproductiviteit van uw werknemers te verhogen en uw schadelast tot een minimum te beperken.

Uw voordeel

 • 20% korting op het abonnement 'casemanagement verrichtingen' van MKBasics
 • 5% korting op het abonnementstarief casemanagement basis, extra en compleet, uitgevoerd door mkbasics.nl
 • 5% korting op het vaste tarief bij maatwerkcontracten van Arbo Unie
 • Lage abonnementskosten; vanaf slechts 1 euro per medewerker per maand
 • Eén vast aanspreekpunt, uw casemanager, bij u om de hoek gevestigd
 • Optimale afstemming risico’s versus kosten
 • Analyse (verzuim)verzekeringen zonder winstoogmerk!
 • Ruim 50 locaties voor keuringen en spreekuur
 • Optimale benutting van het cao preventiepakket (Arbouw)
 • Uitstekende logistiek en snelle uitvoering van (specialistische) keuringen
 • Inzet van speciaal opgeleide casemanagers, bouwartsen en leefstijladviseurs
 • Schadelastbeperkende verzuimaanpak ook voor de nieuwe Ziektewet & WIA
 • Verhoging arbeidsproductiviteit door resultaatgerichte Vitaliteitaanpak

Komindebouw.nl

Dé vacaturebank voor het online werven van personeel voor de bouw- en infrasector, zonder tussenkomst van intermediars.

Uw voordeel

 • 30% korting op diverse vacaturepakketten. (pakket standaard: € 63,-* en pakket prominent € 105,- *)
 • 20% korting op het servicepakket (€ 120,-*)

De korting voor leden van Bouwend Nederland is reeds verrekend in de getoonde tarieven

Strategie en Organisatie

KOB

B&U en Infra opleidingen voor (toekomstig) zelfstandigen én doorgroeiers naar kaderfuncties (calculator, werkvoorbereider, uitvoerder, project-, bedrijfsleider).

Uw voordeel

 • Door opleiden investeert u in de toekomst van uw bedrijf.
 • Bij slagen voor hét Vakdiploma Aannemer Bouwbedrijf van Bouwend Nederland ontvangt u de Bouwend Nederland examenkosten 2015/2016 van € 200, - als bonus van de KOB terug.
 • Leden ontvangen € 50,- van de instroomtoets 2016/2017 B&U of Infra terug.
Reclamehekken.nl

Reclamehekken.nl vervaardigt reclameborden en -doeken op bouwlocaties aan bouwborden en -hekken. Reclamehekken.nl huurt bij projecten geplaatste bouwhekken van de aannemer en verhuurt deze aan derden.

Uw voordeel

 • Vergoeding van € 200 per hek per jaar
 • Per vijf verhuurde hekken één gratis doek met eigen uiting
 • 20% korting op alle overige diensten
De Bouwer & Partners Strategie Marketing Sales

Om goede opdrachtgevers te vinden, te boeien en te binden. Voor een gezonde orderinstroom in een gezonde organisatie

Uw voordeel

 • Gratis eerste adviesgesprek, bij u op kantoor.
 • Een korting van 20% op de Marketing Audit; de quickscan van uw totale commerciële functie. (van € 5.000,- voor € 4.000,-)
 • U krijgt een heldere sterkte-zwakte analyse van de hele commerciële functie van uw bedrijf met concrete aanbevelingen voor verbetering.

 

Media Dimensions (bedrijfsvideo's)

De eerste persoonlijke indruk bij een nieuwe klant, relatie of medewerker!
Promoot uw bedrijf op een originele aantrekkelijke manier met een korte videospot of bedrijfsfilm en geef uw bedrijf een innovatief imago.

Vaak wordt een werk gegund na persoonlijk contact. Met een videospot op uw website, kunt u deze positieve persoonlijke indruk eerder bij een toekomstige opdrachtgever etaleren.

Uw voordeel

 • 33% korting op de tarieven voor video-opnamen.
 • 10% korting op overige uurtarieven en diensten.
 • De videospot wordt, inclusief uw bedrijfslogo, kant-en-klaar aangeleverd voor plaatsing op uw website of social media.
 • Uw website scoort hoger in Google.
Management Leergang

De Management Leergang van Bouwend Nederland en UNETO-VNI biedt een belangrijke en unieke professionalisering voor hen die binnen een bouw- en/ of installatiebedrijf de verantwoording dragen voor het totale ondernemingsbeleid. Het gaat er daarbij vooral om dat de deelnemers de samenhang ontdekken tussen de verschillende key-factors die het beleid van de onderneming bepalen. Vanuit het opzetten van een strategisch plan maken de deelnemers in deze leergang de vertaalslag naar het operationele handelen in de dagelijkse bedrijfsvoering. Actuele ontwikkelingen in de bouw- en installatiesector staan in de Management Leergang centraal. De leergang bestaat uit een kick-off en vier blokken van twee aaneengesloten dagen, verdeeld over een periode van vijf maanden. Aansluitend worden jaarlijks update/ verdiepende modules aangeboden aan oud-deelnemers van de Management Leergang.


Uw voordeel

 • Investering in de toekomst van uw bedrijf!
 • € 4.950,- i.p.v. € 6.950,-
 • Gratis intakegesprek.
Jong Bouwend Nederland Masterclass

Jong Bouwend Nederland is in 2011 gestart met de Masterclass, een mentale achtbaanrit in je persoonlijke ontwikkeling. Vernieuwend, opbouwend, confronterend. Verantwoordelijkheid staat centraal. Ondernemer onderneem, neem kennis en manage die kennis!

Ben je een jonge (aankomend) manager / eigenaar met HBO werk- en denkniveau in de leeftijd tot 40 jaar? En wil je werken aan je eigen ontwikkeling om daarmee je eigen toekomst en die van je bedrijf nader vorm te geven? Dan is deze JBN Masterclass wat voor jou.

De JBN Masterclass is een unieke combinatie van denken en doen van hoofd en hart. Voor jonge ambitieuze mensen die het verschil willen maken en bij willen dragen aan verdere professionalisering van de bouw tot een klant-, markt- en resultaatgerichte sector.

Het is een programma van acht maanden met vier stevige 2-daagse modules op vrijdag en zaterdag. De rode draad? Jouw eigen praktijk, jouw persoonlijke ontwikkeling en een business case. Daarnaast acht dagen studiebelasting tussen de modules door.

Uw voordeel

 • € 4.950,- i.p.v. € 6.950,-
 • Op de branche en eigen bedrijf afgestemde cases
 • Netwerk van gelijkgestemden en sparringpartners
Z login (eHerkenning)

eHerkenning is door de overheid samen met marktpartijen ontwikkeld voor het efficiënt en betrouwbaar inloggen op (overheids)diensten. Een overheidsorganisatie wil weten of zij ook daadwerkelijk te maken heeft met de medewerker van het bedrijf die inlogt en of deze persoon bevoegd is om namens het bedrijf te handelen. eHerkenning regelt deze digitale herkenning (authenticatie) en controleert de digitale bevoegdheid (autorisatie).

MeteoGroup

MeteoGroup geeft u weersinformatie waarmee u beslissingen kunt nemen. Naast uitgebreid weer op www.bouwendnederland.nl profiteert u van kortingen tot 50%.

Uw voordeel

 • 15% korting op consulten weerkamer 24/7.
 • 15% korting op historische weersinformatie.
 • 15% korting op expertises voor schades.
 • 10% korting bij bewaking kritisch weer op projectbasis.
 • 15% korting op weercursus 'algemene meteorologie'.
NCK, Nederlands Certificatie Kantoor B.V.

Met een ruime 8 uit het klanttevredenheidonderzoek biedt NCK een goede prijs, kwaliteit en service op het gebied van certificering.

Uw voordeel

 • 10% korting op het dagtarief voor audits.
 • Eén aanspreekpunt dat uw certificering van begin tot het eind verzorgt.
 • Mogelijkheid voor nul-audit, als u vooraf wilt weten of u gereed bent voor certificatie.
 • Certificering binnen 20 werkdagen administratief afgehandeld.

Dé CO2 Adviseurs

Seminars en ondersteuning om te komen tot uw milieu-, veiligheid- en kwaliteit certificering. Dé CO2 Adviseurs staat voor u klaar om te adviseren op het gebied van;

 • de CO2-Prestatieladder; 
 • de Veiligheidsladder;
 • ISO 14001 (nieuwe norm en HLS);
 • ISO 9001 (nieuwe norm en HLS);
 • MVO (Prestatieladder).

Uw voordeel

 • 15% korting op de door Dé CO2 Adviseurs gehanteerde reguliere tarieven
 • Gratis meermaals deelnemen aan seminars
 • 100% garantie op behalen certificaat!
de BouwApp

De BouwApp is een mobiele applicatie waarmee u op eenvoudige wijze het contact met uw klanten en de omgeving van uw bouwprojecten kunt versterken.

De werking is even simpel als doeltreffend: de verantwoordelijke op de bouwplaats maakt een foto met de BouwApp voor bedrijven (blauwe helm) via zijn smartphone, voegt een tekst toe en deelt dit met de volgers van het project. Een minuut later ontvangen uw klanten en omgeving, via de BouwApp (gele helm), uw update. Investering: 1 minuut per dag. Resultaat: tevreden klanten en omgeving.

Olde Hartman Advies B.V.

Professionele begeleiding voor ondernemers in de bouw en infra bij bedrijfsovername vindt u bij Olde Hartman Advies B.V.

Uw voordeel

 • Gratis eerste adviesgesprek.
 • Gratis telefonische ondersteuning, zowel vóór, tijdens als na het traject.
 • 10% korting op het dagdeeltarief van Olde Hartman Advies B.V.
 • 25% korting op plaatsing van aan- of verkoopprofiel op www.bouwbedrijvenbeurs.nl.

Vraag en aanbod bouwbedrijven

Wilt u weten welke bedrijven gevraagd en aangeboden worden?
Klik op deze link voor een overzicht van gevraagde en aangeboden bouwbedrijven.

Mobiliteit

Bouwend Nederland Brandstof

Goedkoper tanken bij Esso, Total, BP, Texaco/Firezone, Argos, Q8 en Tango

Met een tankpas van Bouwend Nederland Brandstof bespaart u op uw brandstofkosten en profiteert u van betaalgemak, uitgestelde betaling, recht op btw-aftrek en blijft deelname aan spaaracties mogelijk.

Uw voordeel

U krijgt een vaste korting op de landelijke adviesprijs. Door de ‘laagste prijsgarantie’ betaalt u automatisch de lokale pompprijs als deze lager is dan de adviesprijs minus de korting. Het totale voordeel kan oplopen tot ruim 10 cent per liter brandstof.

Renault

Het Renault Pro+ netwerk is specifiek ingericht op verkoop en onderhoud van bedrijfswagens. Dit in combinatie met de hoge korting biedt u zorgeloze mobiliteit.

Uw voordeel

 • Tot 18,5% extra korting bovenop de hoge lease-advieskortingen bij lease of aanschaf van een nieuwe Renault.
 • Uw korting op een Trafic bedraagt daarmee 27,5% en op een Master 28,5%.
 • 5% korting op alle volledig electrische Renault Z.E.
 • 2% korting op alle Dacia modellen.
 • Kortingen gelden bij koop én lease van elk Renault model, bij elke Renault dealer.

SafeDrivePod

De innovatieve oplossing om afleiding tijdens het autorijden te beperken

SafeDrivePod is een complete oplossing die ervoor zorgt dat het scherm van de smartphone volledig is geblokkeerd tijdens het rijden, handsfree bellen en navigatie-apps zijn nog wel mogelijk. SafeDrivePod werkt op zowel Android als Apple.

Uw voordeel

• 15% korting op alle producten en diensten
• U betaalt geen verzendkosten, orderkosten of opslag voor termijnbetaling
• Gratis deelname aan trainingen en seminars

GPS-Buddy

GPS-Buddy biedt u een voertuigvolgsysteem met een hoger rendement en een fiscaal sluitende km-registratie met rapportages per voertuig en/of bestuurder.

Uw voordeel

 • 20% korting op GPS-Buddy systemen.
 • 30% korting op webservices incl. flatfee data-abonnement.
 • 20% korting op alle navigatiesystemen van GARMIN.
 • 40% korting op installatie, inbouw, instructie en voorrijkosten.
 • Rapportages voor reistijdvergoeding conform bouw CAO.
 • Fiscaal sluitende kilometer rapportage.
 • Zonder kosten 2-wegcommunicatie tussen uw kantoor en de bestuurders d.m.v. tekstberichten.
 • Geen aansluitkosten en een vast tarief zonder verrassing achteraf.

Ritchie Bros. Auctioneers B.V.

‘s Werelds grootste industriële veilinghuis.

Bij iedere Ritchie Bros. veiling heeft u keuze uit een ruim en gevarieerd aanbod van gebruikte en ongebruikte bouwmachines, trucks, tractoren, hoogwerkers, generatoren en vele andere voertuigen en items. Alle items worden op de veilingdagen zonder minimum biedingen of vastgestelde prijzen verkocht aan de hoogste bieders.

Uw voordeel

 • Korting op verkoopcommissie. U betaald 12,5% commissie i.p.v. 15%.
 • € 100,- kortingsvoucher, in te wisselen in Moerdijk bij professionele reiniging, verwijderen van logo’s, spuitwerk en op transport.
 • Kosteloze evaluatie van materieelvloot met passend verkoopadvies.
Multilease

Multilease (voorheen Achilles Autolease), onderdeel van de Spuigroep Holding, is een onafhankelijke leasemaatschappij die niet gebonden is aan een bank of importeur.

Uw voordeel

 • Scherpe leasetarieven.
 • Kosteloze (bedrijfs)wagenparkscan.
 • 4% korting op uw offerte voor Full Operational Lease.
 • Extra € 500,- korting bij grijskentekens op inbouw, opbouw of accessoires bij Full Operational lease.
 • 4% korting op uw offerte voor Occasion Lease.
 • Bij Full Operational Lease en Occasion Lease aanvullend de volgende voordelen
  - Kosteloos abonnement op Parkline,
  - Kosteloos gebruik MultiTank Card,
  - Kosteloos gebruik van de online.
  - management rapportagetool.
 • Bij Financial lease 0,5% rentekorting en € 5,- korting op de maandelijkse administratiekosten.
MoveRTK

Uw grondverzetmachines etc. laten zich 24 uur p/dag tot op de centimeter nauwkeurig sturen, zonder binding aan regionale referentieontvangers en zendvergunningen.

Uw voordeel

 • 33% korting op het abonnement
 • TüV gecertificeerde, dynamische nauwkeurigheid van 2 cm
 • Geen binding aan regionale referentieontvangers en zendvergunningen
 • Flexibele inzet door landelijke dekking
 • 24/7 beschikbaar

Telecom en Automatisering

Mobiele Telefonie en Datacommunicatie

Korting op abonnementen en gesprekskosten

Leden van Bouwend Nederland profiteren van raamcontracten voor mobiele telefonie en datacommunicatie via KPN, T-Mobile en Vodafone en een servicegerichte helpdesk. 

Vaste Telefonie

Via de Bouwend Nederland Helpdesk Telefonie krijgt u korting op vaste telefonie. U belt met uw huidige nummer(s) en lijnen via KPN of SwitchTrax.

Uw voordeel

 • Minimaal 42% korting op de gesprekskosten binnen Nederland.
 • Minimaal 17% korting op de gesprekskosten naar Nederlandse mobiele nummers.
 • Klantgericht advies en begeleiding bij het aanvragen van nieuwe vaste telefonieaansluitingen en bij het wijzigen van bestaande aansluitingen.

VoIP Telefonie

CAD & Company

Kennispartner voor bouw- en infrasector

De missie van CAD & Company is om samen innovatie waar te maken bij bedrijven in de bouw- en infrasector. CAD & Company levert hiervoor gespecialiseerde diensten, zoals advies, projectmanagement, ontwikkeling, installatie, training, en begeleiding aan bouwers die ontzorgd willen worden. De ruim 50 goed opgeleide professionals hebben waardevolle kennis en ervaring van de werkprocessen in de bouw- en infrasector. Zij begeleiden uw organisatie om de samenwerking in bouwprojecten te verbeteren met verschillende Autodesk-oplossingen als basis.

BIM naar de bouwplaats

CAD & Company verbetert samen met u het virtueel bouwproces door inzet van nieuwe technologie, kennis en training. Virtueel bouwen helpt enorm bij het reduceren van faalkosten. Bent u de volgende die BIM naar de bouwplaats brengt? Profiteer van het unieke ledenvoordeel van CAD & Company.


Uw voordeel

 • 15% korting op unieke Bouwend Nederland BIM-bundels
 • 15% korting op 5-daagse trainingen incl. gratis e-learningmodules
 • 10% korting op CAD & Company abonnementen
Mach3Builders
GOconnectIT

GOconnectIT biedt een totaalpakket voor het hele Klic-proces, waarmee veiligheid en efficiëntie toenemen en de kans op graafschade afneemt door hierop te sturen.

Uw voordeel

 • 11% korting op de Klic Altijd en Overal Service
 • 11% korting op de Preventie Service
 • 10% korting voor opleiding en installatie
 • Gratis professionele tweedelijns helpdesk bij afsluiten onderhoudscontract
CycloMedia

Schouwen vanachter uw bureau met actueel beeldmateriaal!

Met CycloMedia kunt u vanachter uw bureau met behulp van actuele straat- en luchtfoto’s eenvoudig een betrouwbare schouw doen en nauwkeurige metingen verrichten.

CycloMedia levert oplossingen die:

 • Tijds- en kostenbesparing realiseren – u kunt direct de werkelijke situatie op de foto zien, waardoor u minder hoeft te schouwen op locatie;
 • Communicatie verbeteren (intern en extern) – doordat iedereen over dezelfde situatie praat is er minder miscommunicatie, waardoor faalkosten worden verminderd;
 • Duurzaam zijn - door minder fysieke schouwingen uit te voeren bespaart u op brandstof en wordt de CO2-uitstoot verminderd.

Uw voordeel

Misco

Financieel en Overig

Pelican Rouge

Pelican Rouge heeft voor iedere werkgever een pasklare oplossing en adviseert u graag bij het vinden van de juiste koffievoorziening en het creëren van de koffiebeleving bij u op locatie.

Uw voordeel

 • 34% - 54% korting op automaten
 • 32% - 65% korting op koffie
 • 20% - 55% korting op het overige assortiment
 • Gratis service- en onderdelencontract*

* Aan het gratis service- en onderdelencontract zijn voorwaarden verbonden.

Z factuur

Met Z factuur factureert u elektronisch en bespaart u papier, inkt, enveloppen en portokosten. Een moderne en efficiënte administratie voor de hele bouwsector.

Uw voordeel

 • Minimaal 20% korting op een Z factuurabonnement naar keuze.
 • U heeft de keuze uit 3 abonnementen*:
  - Self Service Portal abonnement
  - Abonnement met standaard software koppeling
  - Abonnement met maatwerk koppeling
Lyreco

Lyreco heeft een compleet aanbod van kantoor- en werkplaatsbenodigdheden met hoge kortingen voor Bouwend Nederland leden.

Uw voordeel

 • Gemiddeld voordeel van 48% op 300 veelgebruikte kantoorartikelen
 • Extra individuele korting op de door u meest gebruikte artikelen
 • 38% op de overige artikelen uit de voorraad (ruim 8.000)
 • Breed assortiment kantoorbenodigdheden eenvoudig te bestellen via de webshop of app
 • Tijdsbesparing doordat alle relevante informatie online staat
 • Vandaag besteld, morgen geleverd
 • U betaalt geen bezorgkosten

BCC Zakelijk

Voor al uw zakelijke en huishoudelijke elektronica!

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat klanten van BCC met name de betrouwbaarheid en service van BCC zeer waarderen, dit in combinatie met BCC’s Laagste Prijsgarantie. Ook voor BCC Zakelijk geldt dat klanttevredenheid voorop staat.

Naast de keuze uit het ruime assortiment van vele duizenden producten, levert BCC Zakelijk ook apparaten voor professioneel gebruik, zoals wasmachines en drogers, koel- en vrieskasten, beamers en displays, stofzuigers en schoonmaakmachines of bijvoorbeeld koffiezetapparaten van Bravilor. Ook voor deze professionele modellen geldt: altijd de beste prijs. Dat is zeker BCC.


Uw voordeel

 • 1% tot 15% extra korting op de actuele BCC prijzen met laagste prijsgarantie.
 • Gratis en snelle bezorging.
 • Verschillende installatiediensten.
 • Persoonlijk advies.
EnergyDeal - Hellemans Consultancy

Door aan te sluiten bij het inkoopcollectief EnergyDeal profiteert u van uiterst scherpe energietarieven en bespaart u op uw elektra- en gasnota’s.

Uw voordeel

 • Uiterst voordelig 1 of 3-jarig tarief
 • Uitonderhandelde contractvoorwaarden
 • Betrouwbaar en onafhankelijk advies op maat
 • Een goed bemande servicedesk
 • Advies en offertes op maat
 • Een verlengingsvoorstel op een zo gunstig mogelijk marktmoment

DAS Incasso

Als lid van Bouwend Nederland kunt u gebruik maken van de creditmanagement diensten van DAS. Met of zonder DAS verzekering. Daarnaast kunt u met een aantrekkelijke korting uitgebreide handelsinformatie over bedrijven en hun bestuurders opvragen.

Uw voordeel

 • No Cure No Pay 
 • Maximaal € 250,- gerechtelijke kosten*
 • Gratis adviesgesprek voor optimalisering van uw debiteurenbeheer
 • 50% korting op een bedrijfsinformatierapport
 • Landelijk dekkend netwerk van deurwaarders
 • 24 uur per dag online inzage in de status van de lopende vorderingen

*De Griffiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Echter, in veel gevallen kunnen wij deze griffiekosten verhalen op de debiteur.

De Techniek Torens

Investeer in techniekonderwijs voor jonge kinderen en sponsor een basisschool bij u in de buurt. Kinderen maken zo op speelse wijze kennis met de bouwwereld.

Uw voordeel

 • U kunt een gratis ‘Klokhuis Bouwt Projectpakket’ (t.w.v. € 450, - exclusief btw) cadeau doen aan uw basisschool bij sponsoring van € 3.000, - of meer.
 • Gratis sponsorbordje met uw logo op de door u gesponsorde Techniek Torens.
 • Omdat u de aanschaf van De Techniek Torens mogelijk maakt, wordt u de held van de school!
Leesmoment

Met een abonnement op Leesmoment ontvangt u elke maand de voorlaatste edities van achttien woonbladen en andere toptijdschriften met 37% korting.

Uw voordeel

 • 37% korting op de abonnementskosten van € 15,95 per maand.
 • Het abonnement gaat in voor de duur van één jaar en eindigt automatisch.
 • De bladen worden eigendom van de ontvanger.