Bouwen in aardbevingsgebied | Wegwijzer

De bouwsector staat klaar voor het herstellen en versterken van Groningse gebouwen die zijn getroffen door aardbevingen. Op deze website bieden wij u als ondernemer in de bouw een wegwijzer voor de markt voor herstel- en versterkingswerkzaamheden in het aardbevingsgebied. Bouwend Nederland zet zich binnen het aardbevingsdossier in voor de belangen van bouw- en infrabedrijven en biedt operationele ondersteuning aan de leden. In het menu aan de rechterzijde van de website vindt u de verschillende onderwerpen die bij dit dossier horen.

Het aardbevingsdossier is (letterlijk) constant in beweging. Wij spannen ons in om deze wegwijzer doorlopend aan te passen aan de actualiteit. Als u suggesties of aanvullingen voor deze wegwijzer heeft vernemen we die graag. Heeft u specifieke vragen dan kunt u met deze vragen terecht bij regionoord@bouwendnederland.nl. De teksten op deze website zijn tot stand gekomen mede dankzij de inzet van de Hanzehogeschool Groningen en een mkb Sia-RAAK subsidie.

Nieuws & actualiteit