Bouwlogistiek in één dag

Bouwlogistiek in één dag

Een succesvolle bouw valt of staat met goede logistiek. En dat is veel meer dan alleen maar de inrichting van de bouwplaats. En dat die logistiek beter kan en moet is duidelijk: We bouwen in Nederland steeds vaker ‘op een postzegel’, in bewoond gebied met hoge eisen vanuit de omgeving. De beheerder van de buitenruimte beperkt de toegang tot het gebied met allerlei verkeersmaatregelen. De productiecapaciteit benutting van uitvoerend personeel op de bouwplaats blijft steken op gemiddeld 50%. Winstmarges staan onder druk. Tijdens de training ‘ Bouwlogistiek in één dag’ leert u van ervaren professionals zoals Walther Ploos van Amstel de principes van slimme bouwlogistiek en past u ze toe in een bestaande praktijkcase: de renovatie van het Binnengasthuisterrein in hartje Amsterdam.

Zo ziet de training er uit

De training bestaat uit een meer theoretisch blok in de morgen. In de middag wordt in groepen gewerkt aan een casus.

Ochtendprogramma

 • Inleiding in de bouwlogistiek gericht op logistieke concepten en oplossingen (Walther Ploos van Amstel, Lector HvA Citylogistics)
 • Praktische handvatten voor slimme bouwlogistiek (Alfredo Molin, Bouwlogistiek expert, werkt vanuit de Topsector Logistiek)
    o Wat zijn ontwikkelingen in bouwlogistiek
    o Oplossingen – samenwerking
    o Verdelen van de lusten en lasten
    o De rol van de aanbesteding in de bouw (publiek-privaat)
    o Bouwlogistiek van aanbesteding tot uitvoering
    o Sociale innovatie - strategische samenwerking
 • Hoe kan informatisering bijdragen aan slimmere bouwlogistiek? (Hans Voordijk UT)
    o Data-uitwisseling in de keten
    o BIM nu en BIM in de toekomst
    o Wat doen in de toekomst control towers
 • Winnen met logistiek bij de aanbesteding (Jos van Alphen, Aanbestedingsinstituut)
    o Mogelijkheden van EMVI en BLVC in logistiek

Middagprogramma
In de middag ga je aan de slag met een bouwgame gebaseerd op de inhoud uit de ochtend.

 • Introductie bouwgame op basis van een aanbesteding op basis van Binnengasthuisterrein of Conrad Huis
 • Uitwerken oplossingen en presentatie
 • Bespreken oplossingen en uitdagingen

Zowel de ochtend en middag zijn interactief van opzet. Dit wil zeggen dat jij als deelnemer de mogelijkheid krijgt om wat je leert en je eigen ervaringen te delen met de deelnemers en trainers en dit in te brengen in de casus.

Na afloop van de training:

 • Heb je kennis van de algemene principes van (bouw)logistiek in projecten
 • Kan je deze kennis vertalen naar de praktijk van jouw bedrijf/functieBen je in staat om met jouw leveranciers en andere partners in gesprek te gaan over slimmere bouwlogistiek
 • Ben je in staat om aanbestedingen waar logistiek in de uitvraag zit positie te bepalen en oplossingen vorm te geven
 • Ben je in staat om in je eigen praktijk te identificeren welke informatie in de aanleverketen en het bouwproces van belang is om logistiek te optimaliseren.

Interessant voor

De training is interessant voor bouwbedrijven die in stedelijk gebied werken waar ruimte een schaars goed is. En ook voor bedrijven die met slimme logistiek hun klantwaarde willen verhogen en kosten willen vermijden. Bijvoorbeeld Tender managers, Werkvoorbereiders, Inkopers, Omgevingsmanagers, BIMregisseurs en BIM managers, directie en MT-leden die in hun werk te maken hebben met de klanten en opdrachtgevers waar slimme logistiek een rol speelt.

Trainingsinformatie

Datum, tijd en plaats volgt
Doelgroep Interessant voor bouwbedrijven die in stedelijk gebied werken waar ruimte een schaars goed is.
Kosten leden € 499,- (excl. btw)
Kosten niet-leden € 699,- (excl.btw)