Wet Aanpak Schijnconstructies: wat houdt dit precies in?

Wet Aanpak Schijnconstructies: wat houdt dit precies in?

Wil je meer te weten komen over de Wet Aanpak Schijnconstructies? Dan is deze training voor jou geschikt!

Op 1 juli 2015 trad de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) in werking. Deze wet zorgt voor een marktconforme beloning voor werknemers en daarmee een eerlijke concurrentie tussen bedrijven. Het belangrijkste onderdeel van de wet is de introductie van een ketenaansprakelijkheid voor loon. Wat houdt dit in? Werknemers - waar ook in de keten - kunnen stapsgewijs uiteindelijk bij de hoofdaannemer en zelfs de hoofdopdrachtgever, verhaal halen wanneer zij niet of onvoldoende betaald worden. Elke schakel in de keten kan maatregelen nemen om zijn/haar risico's te beheersen.

Wat leer je?

• Wat houdt de ketenaansprakelijkheid voor loon in
• Waarvoor kan je aansprakelijk gesteld worden (als schakel in de keten)
• Hoe kan je ketenaansprakelijkheid voor loon voorkomen

Voor wie?

Je bent een inkoper, personeelsmanager, vestigingsmanager, directielid of hebt een andere functie waarin je met inkoop en onderaannemers te maken hebt. De training is geschikt voor elk bedrijf dat diensten inkoopt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderaannemers, maar ook aan de inkoop bij schoonmaakbedrijven, cateringbedrijven en bedrijven voor groenvoorziening.

Programma

Deze interactieve training van een halve dag bestaat uit een gedeelte theorie en een gedeelte praktijk. In het theoretische gedeelte krijg je een uiteenzetting over de WAS (Wat is nieuw? Wat verdwijnt?) en handige tips en trucs om eventuele negatieve gevolgen te voorkomen. Het door Bouwend Nederland ontwikkelde protocol in combinatie met enkele contractuele bepalingen, kan hierbij helpen. In het praktische gedeelte werk je concrete casussen uit. Je krijgt de kans om zelf mee te denken en mee te praten. Ook krijg je de gelegenheid om voorvallen uit de eigen praktijk met de trainer en de overige deelnemers te delen.

Met meer collega's een training volgen op eigen locatie?

Dat kan! Vraag naar onze Incompany voorwaarden en prijzen, tel: 079-3252166.

Trainingsinformatie

Datum, tijd en plaats Interesse in deze training, maar er staat nog geen gepland? Mail je gegevens naar academy@bouwendnederland.nl en we brengen je op de hoogte!
Doelgroep Inkopers, personeelsmanagers, vestigingsmanagers of directieleden die met inkoop en onderaanneming te maken hebben.
Kosten leden € 279,- (excl. btw)
Kosten niet-leden € 379,- (excl. btw)