Aan de slag met...Special Lonen & Arbeidsvoorwaarden 2018

Door Redactie, 22 februari 2018

Aan de slag met...Special Lonen & Arbeidsvoorwaarden 2018

De afgelopen periode hebben diverse leden de vraag gesteld of er een korte cursus georganiseerd kan worden rond een aantal thema’s die zijn uitgewerkt in de special lonen & arbeidsvoorwaarden. Dit signaal hebben we opgepakt. We hebben voor 22 maart een cursus ontwikkeld rondom de belangrijkste thema’s die in de special Lonen & Arbeidsvoorwaarden 2018 zijn uitgewerkt.

Na afloop van de cursus heb je inzicht in…..

  • Algemene hoofdlijnen werkkostenregeling en de relatie met artikelen uit de cao bouw & infra.
  • Toepassing en berekening individueel budget.
  • Toepassen van rekenregels voor BTER, pensioen koopdagen en Tijdspaarfonds.
  • Berekenen van loonkosten per uur.
  • Betaling van toeslagen bij afwijkende arbeidstijden (bijzondere uren, verschoven uren en overwerk)
  • Opbouw, verval, afboeking en uitbetaling van verlofrechten bij (gedeeltelijke) ziekte.

Interessant voor…..

De cursus is interessant voor P&O-medewerkers, personeelsadministratie en leidinggevenden die in hun werk direct te maken hebben met de beloning van werknemers die vallen onder de cao Bouw & Infra.


Zo ziet de cursus eruit…..

In de interactieve cursus van een halve dag leer je hoe je beloningsonderdelen uit de cao Bouw & Infra in de praktijk toepast. Ook is het de bedoeling dat je zelf meedenkt en meepraat. Je krijgt verder de gelegenheid om voorvallen uit jou eigen praktijk aan de cursusleider en de overige deelnemers voor te leggen.


Met meer collega's een training volgen op eigen locatie? Dat kan! Vraag naar onze InCompany voorwaarden en prijzen, tel: 079-3252137ONDERNEMERSCHAP EN INNOVATIE