Algemene Ledenvergadering afdeling Twente

Locatie: Wapen van Beckum, Beckumerkerkweg 20, 7554 PV HENGELO OV
Datum/Tijd: dinsdag 28 januari 2020 van 16:45 tot 20:00 uur

Geachte leden van de Regio Twente,
 
Op 9 december heeft Bouwend Nederland Regio Twente een goede ledenbijeenkomst gehad o.a. over de toekomst van de afdeling. Om het functioneren van de afdeling verder te verbeteren heeft het bestuur van de Regio Twente in overleg met Bouwend Nederland besloten om in 2020 nog effectiever gebruik te maken van de faciliteiten die Bouwend Nederland biedt. Hierover heeft het bestuur op 9 december jl. uitleg gegeven aan de leden. De hervorming van de afdeling en een beëindiging van de huidige op zich zelf staande afdelingsvereniging zijn nu de volgende stap.
 
We willen u daarom graag uitnodigen om op dinsdag 28 januari 2020 tijdens een Algemene Ledenvergadering hierover in gesprek te gaan, waarbij het voorstel van het bestuur tot ontbinding van de bestaande afdelingsvereniging ter besluitvorming wordt voorgelegd.
 
Daarna zal de heer de heer Joep Rats, directeur Beleid en Vereniging bij Bouwend Nederland,  vanuit een economische perspectief de stand van zaken in de bouwsector met u bespreken, o.a. gebaseerd op de recente EIB cijfers  en de gevolgen en voortgang van de stikstof en PFAS problematiek die ons land teisteren. Wat staat ons te wachten in 2020 en 2021?
 
Het programma ziet er als volgt uit:
 
16:30 – 16:45 uur           Inloop
16:45 – 17:00 uur           Opening en vaststellen agenda
17:00 – 17:15 uur           Korte informatieve toelichting toekomst Regio Twente Lucas Haafkes (voorzitter Regio Twente) en Wilbert Schellens (Regiomanager Oost)
17:15 – 17:30 uur           Besluit ontbinding vereniging
17:30 – 18:15 uur           De heer J. (Joep) Rats over de stand van zaken in de bouwsector
18:15 – 18:30 uur           Rondvraag en afsluiting
18:30 – 20:00 uur           Diner
 
We zien u graag bij het Wapen van Beckum. Adres: Beckumerkerkweg 20, Beckum.
 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Bouwend Nederland Regio Twente,
 
Lucas Haafkes