Een RI&E: een must voor ieder bedrijf!

Locatie: Postillion Hotel Bunnik, Kosterijland 8, 3981 AJ BUNNIK
Datum/Tijd: dinsdag 08 september 2020 van 13:00 tot 17:00 uur

Een RI&E: een must voor ieder bedrijf!

 
Wil je een RI&E en bijbehorend plan van aanpak opstellen voor jouw bedrijf, maar weet je niet goed hoe je dit het best aanpakt? Schrijf je dan nu in voor deze training en we geven je de handvatten die je nodig hebt!

Ieder bedrijf met werknemers in dienst moet een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak uitvoeren. In een RI&E leg je vast welke risico’s jouw werknemers lopen en welke maatregelen binnen het bedrijf worden genomen om deze risico’s te voorkomen of te beperken. In het Plan van Aanpak wordt vastgelegd wanneer welke verbeteringen worden uitgevoerd. Met deze instrumenten ben je beter in staat bewust veilig te werken en voldoe je aan de minimumeisen van de wet.

Wat leer je?
  • kennis van het wettelijk kader van de RI&E
  • inzicht in de opzet van de RI&E in hoofdlijnen
  • maken van aanzet van eigen RI&E
  • gebruik van online applicatie RI&E Bouwnijverheid
Voor wie?
Je bent in jouw onderneming verantwoordelijk voor de uitvoering van de RI&E als KAM-medewerker, preventiemedewerker of directeur/eigenaar.

Programma
Tijdens de bijeenkomst wordt na een korte introductie gewerkt aan het opzetten (of bijwerken) van de eigen RI&E met de workshop leider, een gecertificeerd kerndeskundige. Zo ga je naar huis met een (deels) ingevulde eigen bedrijfs-RI&E en ben je in staat deze volledig zelf af te ronden.

Let op! Je hebt hiervoor jouw inloggegevens van Volandis en je eigen laptop nodig.

Bedrijven met minder dan 25 werknemers voldoen na het afronden van de RI&E aan hun wettelijke verplichting. Bedrijven met meer dan 25 medewerkers moeten hun afgeronde RI&E nog door hun Arbodienst (of een gecertificeerd kerndeskundige) te laten ondertekenen.

Prijzen
Leden: kosteloos
Niet-leden: € 379,00 (excl. btw)

Veiligheid is een speerpunt van Bouwend Nederland. Om die reden stellen we leden van Bouwend Nederland in de gelegenheid om een RI&E-training te volgen, op kosten van het programma Veiligheid. Op die manier willen we laagdrempelig en concreet een bijdrage leveren aan verbeterde veiligheid in onze sector.