Themabijeenkomst "Werken in de openbare ruimte"

Locatie:
Datum/Tijd: dinsdag 15 september 2020 van 16:15 tot 18:30 uur

Samen met gemeente Amsterdam (stadsdeel West) organiseren wij op dinsdag 15 september een themabijeenkomst over werken in de openbare ruimte. Wat gaat er goed, wat moet  en kan er beter? Ook zullen we kort stilstaan bij de huidige tendens om de bouwmogelijkheden in met name stadsdeel West en Zuid in te perken of anderszins te reguleren. Denk daarbij aan het op handen zijnde verbod op vergunningsvrij bouwen in de wijk Oud West en de voorwaarden om kelders grondwaterneutraal aan te leggen.
 
Het betreft een interactieve werksessie waarbij Pieter van Buul, projectmanager Bouwdynamiek stadsdeel West, in het eerste gedeelte uitleg zal geven over de aanleiding van de pilot Bouwdynamiek en de huidige stand van zaken m.b.t. regelgeving zal toelichten. Senior toezichthouder Rob Bos zal aan de hand van (foto)voorbeelden laten zien wat er zoal wordt aangetroffen op en rond de bouwplaatsen in de stad.
 
Het tweede gedeelte van de bijeenkomst staat in het teken van dialoog. De groep deelnemers zal in kleinere groepen worden gesplitst waarna er ruimte is voor discussie en het geven van feedback aan de gemeente. Wat zijn goede maatregelen om de bouwactiviteiten in goede banen te leiden, wat zijn de knelpunten? Welke tips heeft u voor de gemeente? Kortom, een mooie gelegenheid om uw mening te geven over het (bouw)beleid van gemeente Amsterdam.
 
Programma:
16:00 – 16:30: inloop
16:30 – 18:00: presentatie gemeente Amsterdam, interactieve werksessie
18:00 – 19:00: borrel
 
Locatie
Om naleving van de 1,5 meter-regel t.a.v. het coronavirus te waarborgen zal de themabijeenkomst niet plaatsvinden op het Muzenplein maar zullen wij uitwijken naar Borchland te Duivendrecht. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid. Na afloop ontvangt u een parkeermunt om uit te kunnen rijden.
 
Deelname is gratis voor leden van Bouwend Nederland afdeling Amsterdam. Reserveren noodzakelijk!