Ledenbijeenkomst (WKB) afd. Drenthe

Locatie:
Datum/Tijd: dinsdag 09 november 2021 van 16:00 tot 20:00 uur

Afdeling Drenthe e.o. nodigt u graag uit voor de WKB-bijeenkomst op 9 november in Paviljoen Nijstad, Hoogeveen.   

Het programma is als volgt: 

15.30 uur Ontvangst en inloop 
16.00 uur Plenair gedeelte waarin Bert Zuidema van lidbedrijf Zuidema Groep ons informeert over Paviljoen Nijstad, 'Van zandwinning tot recreatieve hotspot'.
16.30 uur We splitsen ons op in twee groepen voor de volgende sessies: 

  1. Ervaringen delen vanuit pilotprojecten in de B&U-sector. Lidbedrijf HuneBouw zal een presentatie geven waarin hun ervaringen gedeeld worden, daarnaast zal er een kwaliteitsborger aanwezig zijn om informatie te delen uit de praktijk tot nu toe. Ook is er ruimte voor het onderling delen van ervaringen door de aanwezigen. 
  1. Wat houdt de Wet kwaliteitsborging in voor bedrijven actief in de grond-, weg- en waterbouw, welke gevolgen heeft dit voor jouw bedrijfsvoering en hoe kun je je zo goed mogelijk voorbereiden op de inwerktreding? Beleidsadviseur Ruben Heezen zal samen met Huib van de Vrie (PlanGarant) een presentatie verzorgen specifiek voor de GWW-bedrijven. 
18.00 - 20.00 uur -  Informeel een 6-gangen ‘Walking Diner’ met volop mogelijkheid om te netwerken. 

 
Wij hopen u te mogen begroeten op 9 november in Hoogeveen.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
namens het bestuur van afdeling Drenthe,
 
Willemijn Visscher
 
Verenigingsmanager Noord- Nederland