Starten met de Safety Culture Ladder in de bouw

Locatie:
Datum/Tijd: woensdag 16 juni 2021 van 09:00 tot 13:00 uur

Vanaf 1 januari 2022 hanteren opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend of onderschreven, de Safety Culture Ladder (SCL). De Safety Culture Ladder (SCL) is een internationaal certificatieschema om de veiligheidscultuur, het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te kunnen beoordelen, te meten en continu te verbeteren. De Safety Culture Ladder kent vijf treden, waarbij trede 1 de laagste en trede 5 de hoogste is.
 
De doelgroep van deze training zijn bedrijven die zich op trede 2 of 3 van de SCL moeten bevinden.
Hoe kom je op trede 2 of 3 van de Safety Culture Ladder? Wij helpen je met deze praktische training op weg!

Wat leer je?

  • Na het volgen van deze training:
  • Ben je de basisbeginselen van de Safety Culture Ladder.
  • Heb je basiskennis van het Handboek en het Certificatieschema van de SCL.
  • Ben je op de hoogte van de verschillende SCL-producten met focus op de Approved Self-Assessment en Statement SCL Light.
  • Ben je bekend met de mogelijkheden die de Webtool Safety Culture Ladder biedt.
  • Kun je een vragenlijst uitzetten via de Webtool Safety Culture Ladder.
  • Kun je de resultaten van een eerder uitgezette vragenlijst interpreteren.
  • Weet je welke informatie en documentatie voorgelegd dient te worden aan een CI voor een trede-indicatie.
 
Voor wie?
Deze training is bedoeld voor KAM-managers, (Q)HSE-managers, teamleden van een SCL-project, preventiemedewerkers, veiligheidskundigen, veiligheids-adviseurs van bouw- en infrabedrijven uit het mkb met 50-100 werknemers.
 
Programma
De training bestaat uit twee dagdelen die, vanwege de coronamaatregelen momenteel online plaatsvinden.
 
Prijzen
Leden: € 399,00 (excl. btw)
Niet-leden: € 649,00 (excl. btw)