Bijeenkomst Wet Kwaliteitsborging

Locatie: Bouwend Nederland, Zilverstraat 69, 2718 RP ZOETERMEER
Datum/Tijd: donderdag 10 oktober 2019 van 14:00 tot 16:00 uur

Op 14 mei 2019 nam de Eerste Kamer de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan. Die wet heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid.

De Wet Kwaliteitsborging heeft drie doelen: een verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit, een verbeterde positie van de consument, en het stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering. Om dit te bewerkstelligen, wordt een stelsel ontwikkeld voor toetsing op relevante aspecten van kwaliteit van het eindproduct door een onafhankelijke marktpartij.

Om u hier zo goed mogelijk op voor te bereiden organiseren wij als Regio Randstad Zuid vervolgbijeenkomsten op het webinar, waarin we verder uitdiepen hoe u zich zo goed mogelijk op de inwerkingtreding kunt voorbereiden. Ook lichten we toe op welke ondersteuning vanuit Bouwend Nederland u kunt rekenen. Ter voorbereiding adviseren we u aan het webinar te hebben gevolgd of terug te kijken op onze website.

De bijeenkomsten vinden in iedere afdeling plaats en wel op de volgende data: 1 oktober, 9 oktober, 10 oktober. Meer informatie over locatie en inschrijven vindt u terug op de pagina van uw afdeling. Voor meer informatie over de wet verwijs ik u door naar de speciale pagina op onze website