Aanbestedingspraktijk Gemeente Den Haag onder de maat

Bouwend Nederland stelt praktijk in bouwoverleg aan de kaak

woensdag 18 december 2019

Hessel Heins-Wunderle

regiomanager
Graafwerkzaamheden naast de weg

De huidige aanbestedingspraktijk van de gemeente Den Haag voor werken in de Grond- Weg- en Waterbouw is onder de maat. Deze conclusie trekt Bouwend Nederland op basis van een rondgang onder leden over de wijze van aanbesteden van de gemeente Den Haag.

Tijdens het laatste Gemeentelijk Bouw- en Infraoverleg van Bouwend Nederland met de gemeente Den Haag is ingegaan op de wijze waarop Gemeente Den Haag Past Performance en haar groslijstensystematiek toepast. Uit een rondgang onder leden blijkt dat Past Performance niet consistent en consequent wordt toegepast. Uit deze rondgang blijkt dat meer aspecten van het aanbestedingsbeleid en -praktijk van Gemeente Den Haag niet goed gaan. Zo is er sprake van onnodig clusteren, veelal laagste prijs-uitvragen en zijn er grote zorgen over kennis en kunde bij de gemeente.

De gemeente Den Haag neemt de feedback vanuit Bouwend Nederland zeer serieus. In het bouwoverleg zijn afspraken gemaakt over invulling geven aan verbetering. Gestart wordt met een evaluatie met marktpartijen van de werkwijze van Past Performance en groslijstensystematiek. In het verslag van het bouwoverleg treft u meer informatie.