Verlenging Strategisch Partnerschap met Zilveren Kruis

donderdag 19 december 2019
Afbeelding Verlenging Strategisch Partnerschap met Zilveren Kruis

In de afgelopen drie jaren hebben wij met Zilveren Kruis als strategisch partner op het thema duurzame inzetbaarheid een aantal mooie en praktische initiatieven neergezet. Deze samenwerking is beide partijen dan ook goed bevallen. Om de initiatieven verder uit te bouwen hebben we het partnerschap verlengd met nog eens twee jaar. De komende periode zal vooral worden gebruikt om bedrijven meer te inspireren hoe zij aan de gang kunnen gaan met duurzame inzetbaarheid op een manier die bij het bedrijf past. Werken aan Duurzame inzetbaarheid is maatwerk. Bouwend Nederland en Zilveren Kruis organiseren daartoe bijeenkomsten voor verschillende groepen bedrijven om kennis te verwerven, maar vooral ook om met elkaar ervaringen uit te wisselen, samen oplossingen te zoeken voor duurzame inzetbaarheid en elkaar te inspireren. Deze bijeenkomsten worden op meerdere plaatsen in het land gehouden. Wil jij aan de slag met duurzame inzetbaarheid in jouw bedrijf en deelnemen aan deze bijeenkomsten in jouw regio? Neem dan contact op met de beleidsmedewerker sociale zaken in jouw regio.