Innovatief daten tijdens BouwLab brainstormsessie

vrijdag 31 januari 2020

Vincent Zijlstra

Adviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt Regio Randstad Noord
Afbeelding Innovatief daten tijdens BouwLab brainstormsessie

Partners en thema’s zoeken voor technologische innovaties om de bouw te versnellen, daar ging het vooral om tijdens de BouwLab-brainstormsessie van dinsdag 28 januari waar leden van Bouwend Nederland en FME aan deelnamen.

BouwLab is dé innovatiebroedplaats in wording voor bouw-, infra-, grootmetaal- en technologiebedrijven. Een bruisende locatie in Haarlem waar vooral MKB-bedrijven kunnen sleutelen aan en experimenteren met vernieuwende plannen. Vooralsnog gebeurt dat nog in het pand van 3D Makerszone maar pal daarnaast zal in de toekomst het fysieke BouwLab verrijzen. Het doel van de bijeenkomst van dinsdag 28 januari was vooral om te kijken welke innovatieve projecten daar straks kunnen worden uitgevoerd en aan welke thema’s aandacht moet gaan worden besteed. Bouwend Nederland verwacht dat digitalisering daar zeker onderdeel van zal uitmaken. Een goede denkrichting, zo bleek tijdens de brainstormsessie.
Daarnaast werd tijdens de bijeenkomst vooral nagedacht over innovaties voor de woning- en utiliteitsbouw met speciaal aandacht voor innovatieve ontwikkelingen op het gebied van industrialisering en slimme technologie.

Zoeken naar partners

Bij de opening van de bijeenkomst vertelde Annette Beerepoot van het BouwLab een en ander over de reeds bestaande projecten en de mogelijkheden voor innovatie zoals Urban Mining en additive manufacturing (3D printing van tegels en sierornamenten). Vervolgens konden de deelnemende bedrijven - waaronder Bouwend Nederland-leden als Derksen en Singerling, A.C. Borst Bouw, Gevelconcept en Van der Hulst bouw en FME-leden als Siemens Building Concepts, Boon Edam Celsius en Kone - in de eerste ronde van de brainstorm kennis maken met elkaar. Ook was dat de gelegenheid om, in kleine groepjes, aan te geven met welke innovaties en technologieën ze op het moment bezig zijn, op welke vlakken en met welk doel ze daarbij graag zouden samenwerken. Gevelconcept bijvoorbeeld wil smart-gevels ontwikkelen die door gebruik van smart technology in de gaten houden hoe het staat met bijvoorbeeld materiaalveroudering en slijtage zodat beheer en onderhoud daar op kunnen worden afgestemd. Het bedrijf zoekt een partner die kan helpen met de benodigde technologieën.

Stap voor stap

Na de eerste ronde werden de innovaties, vraagstukken en uitdagingen uit de twee groepen met elkaar gedeeld en werden de drie thema’s: 3D-printing in de woningrenovatie en -onderhoud, Slimme gevelsystemen en De ‘reis van de bezoeker’ door een slim gebouw uitgelicht om verder uit te werken. Tijdens de tweede ronde werd in teams geprobeerd de hoofdlijnen van het vraagstuk zichtbaar te maken, het verder aan te scherpen en aan te geven welke toekomstige partners mogelijk betrokken zouden kunnen worden.

Wordt vervolgd

Tijdens de borrel werd door de deelnemers geconcludeerd dat deze eerste BouwLab Brainstorm slechts de start was van de toekomstige samenwerking tussen FME en Bouwend Nederland binnen het BouwLab, waarin in ieder geval werd genetwerkt, kennis en informatie werd uitgewisseld en zaadjes werden geplant. Rondom de reeds benoemde thema’s worden de komende periode vervolgsessies georganiseerd, waar wederom leden van beide brancheverenigingen voor zullen worden uitgenodigd. To be continued!