Zet woningbouw niet in de wacht

Monique van Haaf is gedeputeerde Ruimte, Wonen, en Retail van de provincie Overijssel

donderdag 13 februari 2020
Afbeelding Zet woningbouw niet in de wacht

Onze woningmarkt is uitdagend. In de steden zien we een sterk toegenomen woningvraag. Het is noodzakelijk dat we versneld bouwen. Stagnatie in de bouw is funest voor iedereen. Funest voor de mensen die een passende woning in Overijssel willen, funest voor de  boterham van bouwers maar ook funest voor de kwaliteit van onze woningen. De bouwsector in Overijssel is klaar voor de versnelling met  innovatieve oplossingen.

Steden als Zwolle en Deventer worden nu gezien als het meest oostelijke stukje Randstad. Steden met een hoge leefkwaliteit en met een mooie diverse mix aan wonen, rust en ruimte. Een interessante gedachte wanneer je aankijkt tegen de problemen op de woningmarkt van dit moment, waar regionale en lokale verschillen juist groot zijn en het evenwicht tussen stad en platteland belangrijk is.

Overijssel kent daarmee nu al een dubbele opgave in de woningbouw, een verschil tussen stad en landelijke kernen. Een opgave die vraagt om maatwerk, flexibiliteit en innovatie van bouwers, gemeenten, ontwikkelaars en corporaties. In Overijssel ligt voor het Rijk daarmee ook dé kans om de huidige woonopgave een boost te geven. We doen dit bijvoorbeeld in onze bijzondere aanpak bij de nieuwbouwopgave in de steden. Hierin werkt Overijssel sinds begin 2019 samen met de gemeenten Zwolle, Enschede en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Met Deventer en Hengelo zijn soortgelijke trajecten opgestart. Versnelling van de woningbouw is het hoofddoel, maar het uitgangspunt is niet de kwantiteit, maar de kwaliteit van de woning. Samen met experts van het ministerie en de andere partners wordt gekeken naar de behoefte op regionale schaal naar soorten woningen. Zodat we niet alleen sturen op de vraag van nu, maar ook op de kwaliteit van wonen over tientallen jaren. Het doel is de juiste soort woning op de juiste plek. We sturen op 100% realisatie op basis van analyses en trends van CBS, EIB en op lokaal en regionaal (markt)onderzoek.

Overijssel stuurt op kwaliteit. Daarmee komen we los van eindeloze discussies over procenten in de bevolkingsprognoses van Primos en zijn we minder afhankelijk van de waan van de dag. Zo is bijvoorbeeld na analyse met alle partijen gebleken dat de daadwerkelijk woningbouwbehoefte tot 2040 in Zwolle is verdubbeld van 10.000 naar 20.000 woningen. Voor Zwolle betekent dat een enorme bouwopgave en voor de regio een grote samenwerkingsopgave. En dat alles in de juiste versnelling om aan de woningvraag te voldoen. Het investeringsvoorstel van Gedeputeerde Staten voor 2020 focust dan ook op:

•Grotere gebiedsontwikkelingen en versneld en circulair bouwen;

•Aanpak wonen voor doelgroepen en wooninitiatieven (onder andere senioren en starters);

•Toekomstbestendige (binnen)steden en retail.

Enschede, Zwolle en Deventer zijn door Vastgoedmarkt.nl genomineerd voor beste binnenstad 2020. Daarbovenop staat Zwolle in de top vijf van aantrekkelijkste steden om te wonen (bron: vastgoedadviseur JLL). Een mooi succes! Kern is dat we investeren in concrete bouw- en gebiedsontwikkelingen. In Overijssel blijft het niet bij plannen en praten. We doen het gewoon samen met alle betrokkenen.