Projectbezoek Groninger gedeputeerden groot succes

project De Loskade, Groningen

maandag 2 maart 2020
Afbeelding Projectbezoek Groninger gedeputeerden groot succes

Op donderdag 27 februari 2020 brachten de Groningse gedeputeerden Wulfse en Homan en een delegatie van bestuurders Bouwend Nederland een bezoek aan het project de Loskade van Van Wijnen Groningen. Doel van het bezoek was het versterken van de contacten tussen politiek en Bouwend Nederland en het agenderen van de thema’s verduurzaming, circulair bouwen en digitalisering binnen de bouw.

Het projectbezoek startte met een kennismaking tussen de verschillende aanwezige bestuurders van uit regio en afdeling Groningen, Victorine de Graaf, vestigingsdirecteur en Noor Wit, projectontwikkelaar, van Van Wijnen en medewerkers Bouwend Nederland. Sander Wubbolts heeft kort toegelicht welke inspanningen Bouwend Nederland levert op het gebied van digitalisering, als kapstok voor verdere vernieuwingen in de bouw. Binnen het project Brainr, waarvoor nu een aanvraag ligt bij SNN, liggen legio kansen voor de sector.

Na een inspirerende presentatie over het project door Noor Wit, waarbij een goede discussie ontstond over hergebruik van materialen, circulair bouwen, verminderen van afval en wat de politiek kan doen om deze projecten te stimuleren, hebben we gezamenlijk het project bekeken.

Bij de afsluiting van het projectbezoek stelde gedeputeerde Homan voor om een (brede) brainstormsessie te houden met de provincie Groningen en Bouwend Nederland. Bouwend Nederland heeft aangeboden mee te denken over verduurzaming in de provincie, mede door onze brede ervaring in het Drentse.

Al met al kijken we met een goed gevoel terug op dit project. Wij danken Van Wijnen voor de gastvrijheid en de medewerking bij dit bezoek.