Bereid tot slikken van zoet én zuur van Borstlap

woensdag 11 maart 2020

Jørgen Hulsmans

Plv. Directeur Beleid & Vereniging
Afbeelding Bereid tot slikken van zoet én zuur van Borstlap

Het rapport van de ‘commissie-Borstlap’ over fundamentele aanpassingen op de arbeidsmarkt is een goede aanzet tot een brede maatschappelijke discussie. Maar dan moeten alle betrokkenen wel bereid zijn wat zoet én wat zuur te slikken, vindt Jørgen Hulsmans, plaatsvervangend directeur beleid & vereniging bij Bouwend Nederland.

Daags na de verschijning van het eindrapport van de Commissie Regulering van Werk - beter bekend als commissie-Borstlap - zag Jørgen Hulsmans ‘het grote cherry picking van start gaan’, te beginnen bij politieke partijen. “Iedere partij haalt uit het rapport wat hem aanstaat: meer vaste banen vinden we wel een goed plan, versoepeling van het ontslagrecht niet – of andersom. Voor je het weet doe je daar zelf ook aan mee, want er zit ook voor ons wel wat zoet en wat zuur in”, zegt hij.

Dat is nu juist wat níet moet gebeuren, vindt Hulsmans. De commissie, die haar eindrapport op 23 januari uitbracht, stelt ingrijpende maatregelen voor om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. Die variëren van meer vaste en minder flexibele banen en een betere bescherming van flexwerkers tot minder belastingvoordelen voor zzp’ers en versoepeling van het ontslagrecht. “We moeten vanuit de samenhang van al die voorstellen de brede maatschappelijke discussie voeren waarvoor de commissie pleit.

Behoefte aan flexibiliteit

Voor dat maatschappelijk debat is het rapport van de commissie-Borstlap een prima uitgangspunt, vindt Hulsmans, al heeft hij zorgen over de rode draad die hij erin ziet. “Het rapport schetst voor de toekomst drie rijbanen voor groepen op onze arbeidsmarkt: mensen in loondienst, zzp’ers en uitzendkrachten. Tussen de regels door wordt er voorgesorteerd op één hoofdrijbaan met vaste dienstverbanden en blijven er voor de andere twee categorieën slechts vluchtstroken over: alleen bij uitzondering te gebruiken. Dat uitgangspunt miskent de flexibiliteitsbehoefte van sectoren als de onze. Zolang er in de bouw sprake is van conjunctuur, moeten bedrijven wendbaar zijn en blijft er behoefte aan flexibele arbeid. Versoepeling van het ontslagrecht lost die behoefte maar ten dele op, want voorlopig is het ook maar afwachten hoe die versoepeling in de praktijk uitpakt.”

Geen snelle gevolgen

Hulsmans verwacht niet dat het rapport van de commissie-Borstlap snel gaat leiden tot concrete stappen. “Het huidige kabinet zal er geen wetgeving meer van kunnen maken. In politieke zin is het rapport dus handig getimed. Als het volgende kabinet ermee aan de slag gaat, is het maar de vraag hoe snel partijen, organisaties en sectoren bereid zijn over hun schaduw heen te stappen.” Toch is dat naar zijn idee de enige optie. “Alleen als we allemaal bereid zijn uit de schuttersputjes te komen, concessies te doen en moeilijke punten te overwinnen, houden we onderaan de streep iets over waar we allemaal wat aan hebben.”