• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Brancheverenigingen en opleiders promoten sector en sluiten zich aan bij platform Tim

Brancheverenigingen en opleiders promoten sector en sluiten zich aan bij platform Tim

vrijdag 1 mei 2020
Afbeelding Brancheverenigingen en opleiders promoten sector en sluiten zich aan bij platform Tim

Bedrijven in onze sectoren zoeken meer en meer naar goed opgeleide medewerkers. Het tekort hieraan is merkbaar en zal in de toekomst alleen maar oplopen. Om die reden zijn Bouwend Nederland, Cumela, BMWT en Fedecom een samenwerking aangegaan met de mbo-scholen in Nederland waar monteurs en machinisten worden opgeleid. Ook de branche-opleiders als IPC werkt, Soma bedrijfsopleidingen en Aeres Tech zijn hierbij aangesloten. Gezamenlijk hebben we een platform opgericht met de naam Tim (Tech in Motion). Het doel van dit platform is om leerlingen en zij-instromers enthousiast te maken voor deze sector en daarmee de instroom te vergroten.

Tim (Tech in Motion)

2020 Is het derde jaar van Tim. Het eerste jaar is er vooral gewerkt aan het uitbouwen van het netwerk, het aanscherpen van de doelen en het ontwikkelen van de ontbrekende leermiddelen en het vervangen de verouderde boeken. Het tweede jaar is Tim verder uitgebreid en inmiddels bestaat Tim uit 15 enthousiaste onderwijsinstellingen en 4 brancheorganisaties. Alles draait rondom opleiden voor mobiliteit in groen en infra. De resultaten beginnen al zichtbaar te worden. Opnieuw is het leerlingenaantal landelijk toegenomen. 

Bert Jimmink sinds 1 maart Practor / Innovatiebegeleider bij Tim

Een practor vervult een scharnierfunctie tussen de innovatie van de beroepspraktijk waarvoor het MBO opleidt en vernieuwing van het onderwijs. Vanuit het practoraat is het Bert Jimmink zijn taak om verbinding te maken met de branche. Specifiek daar waar het gaat om Mobiele Werktuigen. Het doel is om studenten en docenten onderzoek te laten doen bij diverse innovatieve trajecten. Deze innovaties kunnen plaatsvinden op het bedrijf of op school. De kern is dat studenten onderzoek gaan doen naar nieuwe innovaties om daar kennis en vaardigheden mee eigen te maken. Essentiële componenten daarin zijn: onderzoeken en samen leren, kennisontwikkeling en kennisdeling.

Wil jij hier als lidbedrijf ook aan meewerken en leerlingen de kans bieden om onderzoek bij jou bedrijf te laten doen? Neem dan contact op met Bert Jimmink via b.jimmink@aventus.nl