Samen ritme in verduurzaming krijgen

Jeroen Pepers is algemeen directeur Aedes vereniging van woningcorporaties

donderdag 19 maart 2020
Afbeelding Samen ritme in verduurzaming krijgen

Veranderingen hebben richting, ruimte en ritme nodig om te slagen. Dat is bij verduurzaming niet anders. In 2050 alle corporatiewoningen CO2-neutraal, dat is de richting die we op willen.

Natuurlijk moet er voor woningcorporaties ook ruimte zijn om lokaal keuzes te maken. Keuzes voor de manier waarop we verduurzamen. Nul-op-de-meter, isolatie binnen of buiten de schil van het huis, zonnepanelen; het hangt allemaal af van het type en het bouwjaar van het huis. Of verduurzaming via externe energiebronnen, bijvoorbeeld met warmtenetten.

Zorgen over ritme

Waar ik me zorgen over maak, is het ritme van de verduurzaming. Om voldoende tempo te kunnen maken om honderdduizenden huizen te verduurzamen, is het afstemmen van ritmes nodig. Het ritme van de procedures en plannen van de gemeenten, de renovatieplannen en -investeringen van corporaties, het proces van aannemers, de productie van bouwbedrijven. Als gemeenten, bouwbedrijven, aannemers, installateurs, warmtebedrijven en woningcorporaties niet onderling afstemmen, kunnen we die stap vooruit niet maken.

Lichtpuntjes

Er zijn gelukkig lichtpuntjes. Vijf Brabantse woningcorporaties die met vijf bouwbedrijven de handen ineenslaan. Op die manier verduurzamen zij woningen makkelijker en sneller, tegen lagere kosten. En blijven zij innoveren om te komen tot de beste oplossing om een bestaand huis energiezuiniger te maken. De Brabantse Duurzaamheidsalliantie staat voor mij model voor een goede aanpak van deze verandering.

Startmotor

Of het project De Startmotor. Hier halen we versneld 100.000 huizen van het gas af door die aan te sluiten op bestaande warmtenetten. Daarbij hebben we gemeenten, warmtebedrijven en particuliere huiseigenaren keihard nodig. Gemeenten moeten plannen voor een aardgasvrije wijk op tijd af hebben en huiseigenaren overtuigen van de overstap. En met warmtebedrijven hebben we niet alleen afspraken over aansluitkosten, tarieven en contracten nodig, maar ook inzicht in hun planningen.

Richting, ruimte en ritme

Richting, ruimte en ritme zijn nodig. De richting is duidelijk, de ruimte voor maatwerk is er ook. Maar ritme afstemmen… dat kan beter. Neem daarom de Brabantse samenwerking of de Startmotor als voorbeeld. En smeed de duurzaamheidsallianties. Zonder een gezamenlijk ritme gaat het niet lukken om samen te bewegen.