Hulp nodig bij brede marktconsultatie

Slimme software tools voor het digitaal verstrekken van informatie m.b.t. de kwaliteitsborging

dinsdag 28 april 2020
Data

Bouwend Nederland is op zoek naar slimme (software)tools die de leden kunnen ondersteunen bij het digitaal verstrekken van informatie m.b.t. de kwaliteitsborging.

In de loop van 2021 wordt de Wet Kwaliteitsborging (WKB) voor een aantal bouwwerken van kracht. Bouwbedrijven moeten in dit kader gedurende het bouwproces informatie over het voldoen aan kwaliteitseisen bijhouden en communiceren met een kwaliteitsborger. De kwaliteitsborger gebruikt deze informatie om te beoordelen of een bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit en voor het verstrekken van een verklaring daarover aan het bevoegd gezag. Daarnaast wordt de wettelijke aansprakelijkheid van aannemers uitgebreid, wat kan leiden tot meer arbitrage- en rechtszaken.

Bouwend Nederland wil de leden hierin bijstaan en wij oriënteren ons momenteel op toepassingen waarmee een dergelijk kwaliteitsdossier digitaal kan worden opgebouwd en informatie kan worden uitgewisseld met de kwaliteitsborger (en/of opdrachtgever).

Bouwend Nederland brengt de beschikbare toepassingen met de belangrijkste functionaliteiten in kaart zodat u zelf een shortlist kan maken van interessante toepassingen voor het eigen bedrijf.

De nodige deskresearch is al uitgevoerd en er zijn bedrijven benaderd of zij een toepassing kunnen leveren voor het aanleggen, onderhouden en communiceren van informatie voor dossiers over de kwaliteit van bouwwerken.

De marktconsultatie bestaat allereerst uit een brede marktverkenning naar toepassingen voor de genoemde dossiervorming, middels een enquête. Op basis van de terugkoppeling wordt een shortlist gemaakt van toepassingen die het meeste geschikt lijken voor de leden van Bouwend Nederland. De bedrijven op de shortlist krijgen vervolgens middels een meer gedetailleerde vragenlijst de mogelijkheid de toepassing nader toe te lichten, op basis waarvan de bouwbedrijven een eigen selectie kunnen maken van voor hen interessante toepassingen.

Kent u een bedrijf die Bouwend Nederland kan helpen in de zoektocht voor het leveren slimme (software)tools? Kopieer dan onderstaande link en stuur hen een mail met het verzoek om mee te werken aan de enquête.  Deze vragenlijst dient uiterlijk 11 mei 2020 ingevuld te zijn. Vragenlijsten die na 11 mei worden ontvangen, worden niet meer in behandeling genomen.

Link naar enquête

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Empuls, het bureau dat dit onderzoek uitvoert namens Bouwend Nederland, op 088-1160816 of boukje.scheepmaker@empuls.nl.

Wij danken u voor uw medewerking!

Joppe Duindam