• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Groningen: Zonder de bouw kan Nederland haar uitdagingen niet aan

Groningen: Zonder de bouw kan Nederland haar uitdagingen niet aan

dinsdag 6 oktober 2020
Afbeelding Groningen: Zonder de bouw kan Nederland haar uitdagingen niet aan

De coronacrisis heeft een enorme impact op de regionale economie. Om de effecten te verzachten kijkt de provincie Groningen samen met de bouwsector hoe de bouw doorgang kan krijgen, vertelt Fleur Gräper, gedeputeerde van provincie Groningen voor D66. Dit is belangrijk, want de bouw is onmisbaar voor Nederland.

“We wonen hier in Nederland met zijn allen in een klein land en we willen in deze geringe ruimte veel doen”, legt Gräper uit. Hierdoor moet goed nagedacht worden over wat waar gedaan kan worden. Dat vraagt veel creativiteit. “Waar gaan we wonen, werken en leven, en hoe komen we daar? De bouw is een belangrijk onderdeel van het antwoord, want alle aspecten hebben met de bouw te maken.” Volgens Gräper kan Nederland te midden van alle uitdagingen, zoals het verduurzamen van woningen, het creëren van bereikbaarheid of het versterken van haar economische positie, niet overeind blijven zonder de bouw.

Pijn van corona verzachten

De provincie Groningen is een belangrijke regionale werkgever voor de bouwsector, en als regionale overheid kan zij een belangrijke rol spelen in het beperken van de effecten van de coronacrisis, vertelt Gräper. Daarom denkt de provincie mee met de bouwsector over hoe projecten zo goed  mogelijk door kunnen gaan, welke onderhoudswerkzaamheden naar voren gehaald kunnen worden en deelt zij geen boetes uit aan bouwbedrijven voor vertragingen veroorzaakt door corona. “Boetes zijn nodig om afspraken te maken, maar vervallen in geval van corona. Voor de bouwsector is dit heel behulpzaam. Het geeft ze meer zekerheid in hun project waardoor zij hun zzp’ers bijvoorbeeld wel in dienst kunnen houden.”

Projecten makkelijker, slimmer en handiger uitvoeren

Gräper legt uit dat het belangrijk is dat er juist nu doorgebouwd wordt omdat alle gevolgen van corona die voorkomen kunnen worden, ook voorkomen moeten worden. “Natuurlijk moet dit binnen de richtlijnen gebeuren en kijken we samen met de bouwsector naar wat mogelijk is. Vóór de coronacrisis hadden we te maken met een overspannen markt, nu is die druk er wat af.” Dit betekent dat er nu ook nagedacht kan worden over de andere opgaven waar de maatschappij voor staat, zoals het verduurzamen van wegen en huizen en het bereikbaar houden van de stad Groningen. Daarnaast wordt de coronacrisis ook aangegrepen om te kijken hoe projecten makkelijker, slimmer en handiger uitgevoerd kunnen worden.

Rotonde Ten Post in helft van tijd aangelegd

De aanleg van een rotonde bij Ten Post op de N360 tussen Groningen en Delfzijl is een voorbeeld van een project dat naar voren is gehaald en tijdens de coronacrisis op een efficiënte manier kan worden uitgevoerd. De werkzaamheden zouden in zes weekenden plaatsvinden, maar doordat er nu weinig gereden wordt, kunnen we het project nu afronden in drie weken. “Zo zie je dat we de bouw in een periode zoals die waar we nu inzitten juist zoveel mogelijk door moeten laten gaan.”

Corona gebruiken als kans

De omvang van de coronacrisis is voor geen enkele sector te voorzien of overzien, aldus Gräper. De komende jaren zullen gaan uitwijzen wat de gevolgen zullen zijn en wat de omvang ervan is. Wel is volgens haar duidelijk dat het oude normaal niet hetzelfde zal zijn als het nieuwe normaal. “Ik hoop dat we in het nieuwe normaal direct een slag kunnen maken met de uitdagingen waar we voor corona mee worstelden, zoals het klimaat, circulair bouwen en energieneutraal. Ik snap dat dit lastig is in turbulente tijden, maar als we die slag kunnen maken in de nieuwe gevonden creativiteit, dan kan corona echt een nieuwe kans gaan betekenen.”