Provincie Noord-Holland: 'Geen reden voor uitstel'

dinsdag 12 mei 2020
Afbeelding Provincie Noord-Holland: 'Geen reden voor uitstel'

Het werk aan wegen en bruggen gaat in Noord-Holland door, het liefst sneller dan gepland. Slimme financiering en goede samenwerking helpen bouw en provincie vooruit, liet Noord-Holland per brief weten.

Onderhoud en aanleg van infrastructuur mogen in Noord-Holland niet stilvallen. “Het is cruciaal dat onderhoudswerk aan bijvoorbeeld bruggen niet stopt en daarom moeten we zorgen dat bouwers aan de slag kunnen blijven in deze crisistijd”, aldus gedeputeerde mobiliteit Jeroen Olthof van deze provincie. De uitspraken van Olthof volgen op een eerdere steunbetuiging aan Bouwend Nederland van Noord-Holland. Lindy Molenkamp, directeur Beheer en Uitvoering Provincie Noord-Holland, gaf toen de volgende toelichting: “Voor al onze werkzaamheden geldt wat ons betreft dat we daar - zoveel als mogelijk - mee doorgaan. Ook gaan we gewoon door met aanbestedingen die lopen of gepland zijn n elkaar blijven helpen bij het oplossen van knelpunten of mogelijke problemen waar we tegen aanlopen.”

Belangrijke partner

Bouwers zijn voor de provincie dus een belangrijke partner om de bereikbaarheid binnen Noord-Holland te garanderen. Gedeputeerde Olthof volgt in tijden van corona de ontwikkelingen in de bouw op de voet en hij weet dat bouwers vertraging oplopen omdat het langer duurt voordat materialen worden geleverd en dat het bouwtempo kan vertragen doordat werknemers uit het buitenland tijdelijk niet kunnen terugkeren. “Gelukkig zien we dat er nog geen problemen zijn door een heel groot ziekteverzuim, want dan moet je ook gaan nadenken over prioritering. Welk project moet écht eerst en welke kan later worden opgepakt. Gelukkig zitten we nu in het scenario dat we met in achtneming van coronavoorschriften kunnen doorwerken. Immers gezondheid gaat voor alles.”

Bouwstop onnodig

Een bouwstop betekent volgens Olthof een strop voor de mobiliteit en daarom wil de gedeputeerde voorkomen dat aannemers en andere bouwers vastlopen: “Als overheid zie ik geen aanleiding om de aanbestedingen te stoppen. Als provincie zetten we er op in om regulier werk en nieuwe aanbestedingen door te laten lopen. Waar mogelijk proberen we zelfs om projecten eerder te laten starten.” Deze koers heeft als voordeel dat de provincie sneller en eerder infrastructurele werken kan afronden. Hierbij is het wel de uitdaging voor de opdrachtgever om goed te plannen. Infrastructurele projecten moeten goed op elkaar worden afgestemd. “Mensen moeten eventueel ook met een omleiding gewoon van A naar B kunnen komen”, aldus de gedeputeerde.

Inkomsten blijven

Er kan niet altijd een project naar voren worden gehaald, maar Noord-Holland probeert ook in lopende trajecten de bouw zo veel mogelijk te steunen. Bijvoorbeeld door opdrachten niet achteraf maar in delen tijdens de uitvoering gespreid te betalen. Hierdoor houdt een ondernemer gedurende het project inkomsten en kan deze vaste lasten blijven voldoen. Noord Holland past deze gespreide betaling al toe bij de werkzaamheden aan de N240. “We zien dat dit helpt en dat gaan we vaker doen. Het is immers voor ons een kleine moeite om de facturatie in vieren te delen”, aldus de gedeputeerde die benadrukt dat deze manier van gespreid betalen een uitzondering in crisistijd is.

Geprezen samenwerking

Olthof prijst de samenwerking die de provincie met opdrachtnemers en Bouwend Nederland heeft. Volgens de gedeputeerde ontstaat er tussen de opdrachtnemers en de opdrachtgevers een gezamenlijke verantwoordelijkheid om projecten door te laten gaan. “Een mooi voorbeeld hiervan is het versneld asfalteren van wegen. Dat is nu door de goede samenwerking mogelijk, wat dat betreft kunnen we uit deze coronacrisis lessen voor de toekomst trekken. Daarover gaan we met andere bouwpartijen over nadenken en dat is dan ook weer winst voor de provincie Noord-Holland.”

Lees hier de brief van Noord-Holland over de slimme financiering en goede samenwerking om de bouw en provincie vooruit te helpen.