• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Bouwbord vanaf 15 mei verplicht in verschillende stadsdelen Amsterdam

Bouwbord vanaf 15 mei verplicht in verschillende stadsdelen Amsterdam

vrijdag 15 mei 2020
Afbeelding Bouwbord vanaf 15 mei verplicht in verschillende stadsdelen Amsterdam

Amsterdam neemt maatregelen om overlast en negatieve gevolgen van het verbouwen van panden tegen te gaan. Het aantal verbouwingen neemt de laatste jaren toe, waardoor bewoners in (met name) stadsdelen West en Zuid overlast ervaren door stof en lawaai. Deze ontwikkeling wordt door de gemeente ook wel “bouwdynamiek” genoemd. Na een pilotproject hebben verschillende stadsdelen het besluit genomen om de plaatsing van een bouwbord verplicht te stellen.

Op het bouwbord staat informatie over de werkzaamheden, de contactpersoon en de vergunning. Het bord moet tenminste een week voordat het werk begint bij het pand zijn geplaatst. Zo zijn buren voorbereid en kunnen ze een nummer bellen bij acute overlast of prangende vragen. Het bord is in heel West, Zuid en Centrum vanaf 15 mei verplicht voor vergunningplichtige werkzaamheden. De verplichting is opgenomen via een voorwaarde in de omgevingsvergunning. 

Voorzitter BNL afd. Amsterdam Martin Eman: “Met de energietransitie in het verschiet is het onvermijdelijk dat er in een wereldstad als Amsterdam continu gebouwd en verbouwd wordt. Denk hierbij aan het isoleren van bestaande woningen en het toepassen van noodzakelijk funderingsherstel om het verzakken van woningen te voorkomen. Daarnaast dient de complete infrastructuur in Amsterdam onderhouden en vernieuwd te worden, zoals de renovatie van kademuren en bruggen en het wegen- en leidingnetwerk. Heldere communicatie met buurtbewoners is een cruciaal onderdeel om het (ver)bouwproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit voorkomt onbegrip/overlast en irritaties bij de buurt en zorgt er voor dat de werkzaamheden zo spoedig mogelijk kunnen worden afgerond. Veruit de meeste aannemers die zijn aangesloten bij onze afdeling doen al heel veel om de buurt zo compleet mogelijk te informeren over (toekomstige) werkzaamheden. Dit varieert van het aanstellen van een aanspreekpunt voor omwonenden tot het verspreiden van informatieboekjes. Het bouwbord is daarbij ook een mooie tool om in een oogopslag omwonenden informatie te verschaffen over het soort werkzaamheden dat zullen gaan plaatsvinden, de duur daarvan en bij wie ze terecht kunnen voor vragen. Bouwend Nederland afdeling Amsterdam is dan ook groot voorstander van het bouwbord.”

 
Om het bouwbord onder de aandacht van onze leden te brengen zijn wij voornemens om, indien daar animo voor is, een x-aantal bouwborden te laten drukken die wij geheel kosteloos aanbieden aan onze leden. Het bord wordt afdrukt op kanaalplaat in A2 formaat, voorzien van een Bouwend Nederland logo. Heeft u interesse, neem dan contact op met Joost Swaan. Het is overigens wel de bedoeling dat u naar verloop van tijd het bord zelf maakt. Het bord is in principe vormvrij maar dient wel de informatie te bevatten die hieronder is weergegeven. U kunt hier het sjabloon downloaden om het bord zelf af te laten drukken.