Opleiding voor waterwerkers

dinsdag 19 mei 2020
Afbeelding Opleiding voor waterwerkers

Waterschappers en vertegenwoordigers van de markt hebben gezamenlijk een opleiding samengesteld, het “Atelier Succesvolle cont(r)acten”. Dit is een opleiding voor medewerkers van waterschappen, ingenieursbureaus en aannemers. De opleiding is bedoeld om de samenwerking rondom contracten te verbeteren. Van contract naar contact. Het gaat dieper in op de zachte kant van samenwerken en elkaar beter leren kennen. Hoe werkt het nu bij een waterschap? Waarom reageert een marktpartij op deze manier? Wat is de invloed van iemands of je eigen persoonlijkheid? Enz. Gestreefd wordt naar een 50/50-verdeling tussen deelnemers vanuit de markt en waterschappers.

Een tip is om samen met je directe counterpart vanuit een project in te schrijven. Dan heb je meteen effect binnen een project.

De opleiding start 9 november 2020. Aanmelden voor de opleiding via deze link: https://www.wateropleidingen.nl/@11267/atelier-succesvolle/

De opleiding is opgesteld door waterschappers en vertegenwoordigers van ingenieursbureaus en aannemers in opdracht van het SWW. Het SWW staat voor Samenwerking WaterschapsWerken en hierin zitten vertegenwoordigers van de markt en waterschappen.

Vragen?

Neem voor meer informatie contact op met:

Ivo Dellemann
Afdelingshoofd Ontwerp & Realisatie waterschap Aa en Maas
T: 073 61 56 930
E: idellemann@aaenmaas.nl