'Kennis halen en brengen is zo belangrijk'

dinsdag 26 mei 2020
Afbeelding 'Kennis halen en brengen is zo belangrijk'

Social Support medewerker Tonny Grotenhuis liep er in zijn werk tegenaan: de gevolgen van een bedrijfsongeval voor het slachtoffer én zijn omgeving. Een van de middelen om die gevolgen te verminderen, is het werk van KAM-coördinatoren te stimuleren.

Grotenhuis noemt zichzelf gemakshalve de "maatschappelijk werker van Bouwend Nederland". Hij behandelt persoonlijke problemen als schulden, echtscheiding of traumatische ervaringen van medewerkers van lidbedrijven en zo kwam hij ook in aanraking met de gevolgen van bedrijfsongevallen. "Binnen de contactgroepen personeel wordt al wel aandacht geschonken aan het onderwerp veiligheid, maar voor de KAM-coördinatoren die er dagelijks mee omgaan, bestond er in de regio Oost nog niets terwijl de regio rijk is aan bouw- en infrabedrijven."

Grotenhuis werd mede geïnspireerd door de aangekondigde pilots met Bedrijfs Ongevallen Teams, die een rol moeten gaan spelen in de veiligheidscultuur in de bouw en infra en die het werk van de KAM-coördinator moeten ondersteunen.

'Regiobijeenkomst spreekt me aan'

KAM-coördinator Bas Blokhuis van Hegeman vindt dat je de dingen gewoon goed moet doen. "Het was dus bijna onvermijdelijk dat ik tegen zaken als veiligheid en regelgeving aanliep. Het sprak me aan en ik volgde trainingen om uiteindelijk KAM-coördinator bij Hegeman Bouw & Infra te worden. Ik ga nu eens per half jaar naar een landelijke bijeenkomst, maar in m"n eigen regio spreekt het me natuurlijk meer aan."

'Ongeval zo gebeurd'

Blokhuis vindt de veelzijdigheid van zijn functie het meest aantrekkelijk. "Ik zit met directies aan tafel, maar bezoek ook veel bouwplaatsen om daar met mensen te praten. De protocollen zijn vaak in orde, maar veel ongevallen ontstaan uit betrokkenheid bij het werk en de baas. Einde middag wordt nog even gas gegeven om een deelproject klaar te krijgen voor de volgende ploeg. 's Morgens bij het opstarten en aan het eind van de dag ben je minder scherp en dan is een ongeval zo gebeurd."

Kennis halen, ervaringen uitwisselen

Blokhuis voelt zich wel eens eenzaam als hij tegenover een managementteam zit of alleen in een bouwkeet staat. "Ik houd als fulltimer toch wel iets meer afstand, maar bij kleinere bedrijven moeten KAM-coördinatoren dit werk combineren met hun andere functie. Juist voor hen is het heel erg belangrijk om kennis te halen en te brengen en ervaringen met collega's uit te wisselen."