• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Hoe twee A4-tjes einde maken aan spraakverwarring in infrasector

Hoe twee A4-tjes einde maken aan spraakverwarring in infrasector

donderdag 28 mei 2020
Afbeelding Hoe twee A4-tjes einde maken aan spraakverwarring in infrasector

Ze passen op twee A4-tjes, de afspraken die zijn gemaakt over de uitwisseling van digitale informatie en de structuur van 3D-modellen in de infrasector. Maar dat doet niets af aan het belang van BIM basis Infra, waar infrabedrijven, ingenieursbureaus en opdrachtgevers sinds deze week mee kunnen werken.

Anders dan in de utiliteits- en woningbouw waren ze er gewoon nog niet, legt initiator Paulus Eckhardt uit: afspraken over de structuur van 3D-modellen en de gestructureerde en eenduidige uitwisseling van digitale informatie. “Als het om 3D-modelleren in het algemeen en BIM in het bijzonder ging, praatten opdrachtgevers, opdrachtnemers, leveranciers en onderaannemers vaak langs elkaar heen. BIM basis Infra maakt een einde aan die spraakverwarring: pas als alle betrokken partijen dezelfde taal spreken, kun je digitalisering en informatisering optimaal benutten en als sector écht een productiviteitssprong maken.”

Eckhardt is directeur Design & Engineering bij Ballast Nedam en was voorzitter van de Vakgroep Ingenieursbureaus Bouwbedrijven (VIB) van Bouwend Nederland, toen hij in 2018 op de Marktdag van Rijkswaterstaat samen met het BIM Loket de basis legde voor BIM basis Infra. “Naar het voorbeeld van een soortgelijk initiatief in de utiliteits- en woningbouw, BIM basis ILS, is een groep BIM-specialisten van Ballast Nedam, BAM, BESIX, Boskalis, Dura Vermeer, Heijmans, Roelofs, TBI-onderneming Mobilis, Van Oord en VolkerWessels samengesteld. ”

Olievlekwerking kwestie van tijd

Het resultaat van hun inspanningen, BIM basis Infra, is sinds maandag 25 mei online te vinden op het BIM Loket: een pakket aan basisafspraken over de uitwisseling van eenduidige digitale informatie en de structuur van 3D-modellen. Eckhardt: “Denk aan heel basale zaken, zoals welke bestandsnamen en type CAD-bestanden (zoals .dwg) we gaan gebruiken. Of welk geografische coördinatenstelsel om een brug of weg te positioneren, zodat alle modellen op elkaar passen. En welke informatie we toevoegen aan 3D-modellen, zoals gebruikt materiaal als beton of asfalt.”

Van de olievlekwerking waar de initiatiefnemers op hopen, nu BIM basis Infra alle betrokken partijen in staat stelt dezelfde taal te spreken en beter digitaal samen te werken, leek maandag meteen al sprake: de belangstelling vanuit de markt was groot en elf bedrijven en organisaties, waaronder ingenieursbureaus, BIM-adviesbureaus en de Hogeschool van Amsterdam, gaven aan voortaan te gaan werken met deze ‘digitale werkafspraken’, zoals Eckhardt ze noemt. “Uiteraard zou het prachtig zijn als dé opdrachtgever in de Nederlandse infrasector, Rijkswaterstaat, er ook mee gaat werken. Een kwestie van tijd, verwacht ik, want van de ontwerp- tot de beheer- en onderhoudsfase biedt BIM basis Infra ook Rijkswaterstaat enorme voordelen.”

Boost aan samenwerking RWS en marktpartijen

Namens Bouwend Nederland is beleidsmedewerker en secretaris van de Vakgroep Ingenieursbureaus Bouwbedrijven (VIB) Harry Wisse het daar mee eens. “BIM basis Infra is een prachtig voorbeeld van waar je als infrabedrijven toe kunt komen als je ergens samen de schouders onder zet. Voor de vervolgstappen en de uitrol die we voor ogen hebben, is het belangrijk dat ook de opdrachtgevers zich aansluiten.”

Met Rijkswaterschap voorop, want anders dan in de utiliteits- en woningbouw is in de infrasector een sleutelrol weggelegd voor het uitvoerende agentschap van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Wisse: “Los van de evidente voordelen die BIM basis Infra biedt op het gebied van informatisering en digitalisering, kan het ook een boost geven aan de nieuwe samenwerking tussen Rijkswaterstaat en marktpartijen zoals die in ‘Markt in transitie’ is verwoord.”

Ook aansluiten?

Is jouw bedrijf ervan overtuigd dat het hanteren en uitdragen van deze BIM basis Infra noodzakelijk is om BIM te laten renderen in de keten? Sluit je dan aan! Vul het deelnameformulier in en stuur je logo op. Hiermee verklaar je dat je actief gaat zorgen dat jouw eigen organisatie en directe ketenpartners deze basis gaan toepassen.