COLUMN | Maak werk van de fiets

Wim Bot is medewerker public affairs bij de Fietsersbond

donderdag 11 juni 2020
Afbeelding COLUMN | Maak werk van de fiets

Overal in de wereld wordt gesproken over de vraag hoe we juist in Coronatijd meer ruimte kunnen maken voor lopen, fietsen en verblijven. Steden als Parijs, Brussel en Londen proberen daarin grote stappen te zetten. Zo legde Parijs maar liefst zestig kilometer extra fietspad aan.

Ook in fietsland Nederland denken we na over de vraag hoe we onze steden moeten inrichten in de anderhalvemetersamenleving. Dat gebeurt in een situatie met veel lagere verkeersintensiteiten dan normaal. De Fietsersbond en Bouwend Nederland riepen daarom op het onderhoud van fietsinfrastructuur juist in deze verkeersluwe periode naar voren te halen. Dat is goed voor de werkgelegenheid in de bouwsector en goed voor veiligheid en comfort van de fietsers in ons land.

Uit een enquete onder de 45.000 mensen die deelnamen aan de Fietsstadverkiezing van de Fietsersbond bleek dat 51% aandacht wil voor goede fietspaden en beter onderhoud en 31% voor veilig en comfortabel fietsen. Dat onderhoud laat vaak te wensen over, er is vaak op bezuinigd door gemeenten. Versnelling biedt de kans ook meteen kleine maatregelen te nemen die de veiligheid en het comfort verbeteren. Het aantal gewonde fietsers in Nederland stijgt helaas al een aantal jaren. Van de verkeersdeelnemers die op de eerste hulp terecht komen is tweederde fietser. In de helft van de gevallen is dat als gevolg van een ongeval zonder andere verkeersdeelnemer. Fietsers vallen door scheuren of oneffenheden in het wegdek, door onnodige of slecht aangekondigde paaltjes, door schuine en diepe bermen, door ontbreken van kantmarkering, door rechtopstaande stoepranden. Het zijn allemaal zaken die aangepakt kunnen worden. Ook kunnen de fietspaden waar mogelijk worden verbreed waar ze te smal zijn volgens de bestaande richtlijnen of voor de noodzaak om voldoende afstand te kunnen.

Het plukken van dit laaghangende fruit tijdens onderhoudswerkzaamheden levert daarom een enorme winst op het gebied van verkeersveiligheid (totale maatschappelijke kosten 1 miljard per jaar) op. Waarom zouden we daarop wachten? Maak werk van de fiets!