Fries Heinis 'special guest' bij ALV afdeling 't Gooi

Fries Heinis 7
maandag 15 juni 2020

In plaats van een fysieke algemene ledenvergadering heeft ook afdeling ’t Gooi voor de virtuele variant gekozen. Ongeveer vijftien leden namen dinsdag 9 juni via Teams op afstand deel aan de ALV. 'Vreemde eend in de bijt' was de directeur van Bouwend Nederland met gelukkig een aantal opbeurende berichten in deze vreemde periode.

Voor de reguliere agenda werd behandeld, nam Fries Heinis de leden van afdeling 't Gooi een klein stukje mee terug in de tijd. De directeur van Bouwend Nederland schetste een indrukwekkend beeld van de lobbyactiviteiten van de afgelopen drie bijzondere maanden. Met man en macht heeft Bouwend Nederland er voor gezorgd dat de bouw niet ook, net als half Nederland, piepend tot stilstand is gekomen. Samen met de overheid, Techniek Nederland en een aantal andere partijen werd in razend tempo het protocol 'Samen veilig doorwerken' opgesteld wat het voor de bouw en infra mogelijk maakte om veilig door te werken. Met de promotiecampagne #doorbouwers werd aan Nederland duidelijk gemaakt dát de bouw dat doet en hoe de bouw dat aanpakt. 

Fatsoenlijke betaaltermijn

Corona is niet het enige waar Bouwend Nederland zich de afgelopen tijd druk om maakte, liet Heinis weten. PAS en PFAS zijn er immers ook nog. Wat de stikstofproblematiek betreft was Heinis tevreden met het advies van de commissie Remkes aan de overheid. Remkes noemt de bouw immers als een belangrijke motor voor de economie die niet afgeremd moet worden maar waar de overheid juist in moet investeren. Heinis haalde ook de succesvolle lobby voor een protocol voor fatsoenlijke betaaltermijnen aan. Opdrachtgevers, en dus ook de overheid, kunnen niet meer 60 of zelfs 90 dagen wachten met het voldoen van facturen, dat moet voortaan binnen 30 dagen gebeuren. 

Deze berichten van de directeur vielen uiteraard goed bij de leden. Wel werd er met betrekking tot de betaaltermijn voor gewaarschuwd dat sommige opdrachtgevers er erg goed in zijn die termijnen toch legaal op te rekken door bijvoorbeeld het traject vóór er mag worden gefactureerd te traineren. 

Meer (voorzichtig) optimistische boodschappen 

Voorzichtig optimisme was er ook van Richard Borst. De directeur van Bouwmensen vertelde dat het goed gaat met de opleidingen en dat er, ondanks COVID-19, voldoende animo is en er flink wat inschrijvingen zijn. Ook prees hij de samenwerking met de bedrijven die leerlingen inlenen. Er is erg veel moeite gedaan om BBL'ers binnenboord te houden en met succes; de meeste leerlingen zijn aan het werk gebleven. 

Vanuit het regioteam kregen de leden van afdeling 't Gooi nog informatie over de Wet Kwaliteitsborging; die is uitgesteld tot januari 2022. Verder werden de deelnemers nog gewezen op een op handen zijnde samenwerking tussen onder andere de technische brancheverenigingen, de opleidingsfondsen en de provincie Utrecht die zij-instroom moet stimuleren. Tenslotte deed manager van het regiokantoor Jan Overtoom nog een oproep om problemen met stikstof (specifiek in de woningbouw) te melden, zodat de regionale en provinciale overheden concrete projecten kunnen worden voorgelegd en gezamenlijk kan worden gezocht naar oplossingen. 

Geheel in traditie werd de vergadering afgesloten met een borrel. Voor de benodigde ingrediënten had de afdeling de leden een goedgevulde borrelbox laten thuisbezorgen. Bedankt voor de goede zorgen Annelies!

Vincent Zijlstra Adviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt Regio Randstad Noord