• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • NVB: "Nu samen doorpakken zodat we kunnen blijven doorbouwen aan een sterker Nederland"

NVB: "Nu samen doorpakken zodat we kunnen blijven doorbouwen aan een sterker Nederland"

woensdag 17 juni 2020
Afbeelding NVB: "Nu samen doorpakken zodat we kunnen blijven doorbouwen aan een sterker Nederland"

De bouw geeft vorm aan Nederland; aan de infrastructuur en het vastgoed. Hiermee vervult de sector een belangrijke rol voor Nederland. Het is dan ook essentieel dat de bouw doorgang kan vinden, juist in deze tijd van crisis, stelt Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Zijn sector zet zich daarom in om dit mede mogelijk te maken.

Buijink legt uit dat het juist nu belangrijk is om de bouw te financieren. "We moeten ons uit deze crisis investeren en daar is de bouw heel belangrijk voor." De totale sector zorgt voor 9 procent van het bruto binnenlands product (BBP) en een productie van ruim 70 miljard euro. "Omdat de bouw vormgeeft aan Nederland, is het essentieel dat we samen doorbouwen. Gelukkig zie ik dat veel grote bestaande bouwprojecten, met inachtneming van de protocollen, ook in deze coronatijd gewoon doorgaan en dat vind ik echt indrukwekkend. Petje af voor de bouwers", zegt Buijink.

Nu investeren in later

Het is van belang dat het uit de crisis investeren op een duurzame manier gebeurt voor de realisatie van de ambities voor het klimaat en duurzame energie, benadrukt Buijink. "Hier liggen belangrijke opgaven en de banken denken graag mee hoe we dat financierbaar maken. Als we dat op een goede manier met elkaar doen, slaan we meerdere vliegen in één klap: we dragen bij aan het economisch herstel en de concurrentiekracht van Nederland, we dragen bij aan de verduurzaming van Nederland en we dragen bij aan de kracht van de bouw en de installatiebranche."

Het is onduidelijk welke langetermijngevolgen de crisis heeft, maar Buijink voorziet in ieder geval veranderingen kijkende naar wonen/werken. Als meer mensen thuiswerken, kunnen (halflege) kantoren omgebouwd worden tot woningen. "Nieuwe woningen zijn hard nodig, ook nu. Daarom is dit iets waar nu al over nagedacht moet worden." Daarnaast stelt hij dat deze tijd gebruikt kan worden om de Nederlandse mobiliteitsinfrastructuur aan te passen en te verlichten. "Door nu te investeren in spoorverbindingen, bieden we de krimpgebieden meer mogelijkheden en ontlasten we de stedelijke gebieden. Ook dit zal een positief effect hebben op het huizenaanbod."

Bedrijven lucht geven

De bankensector doet wat zij kan om het doorbouwen te ondersteunen, vertelt Buijink. "Zo hebben we de verklaring "Samen doorbouwen aan Nederland" getekend en denken wij continu mee hoe het doorbouwen financierbaar blijft." Daarnaast hebben de banken in Nederland sinds het uitbreken van de coronacrisis 128.000 bedrijven uitstel van betaling gegeven en 21.000 nieuwe financieringen verstrekt. In totaal gaat dit om 15,2 miljard euro. Deze maatregelen vanuit de banken komen boven op het steunpakket van de overheid. "De overheid en banken hebben met elkaar een goede slag geslagen om bedrijven lucht te geven."

Een voorwaarde voor de maatregelen vanuit de banken is wel dat het bedrijf in de kern gezond is en dat het geld terugbetaald kan worden. Buijink: "Dit is uit zorg naar bedrijven toe; zij moeten niet in de schulden komen, uit zorg naar banken toe; zij moeten kunnen blijven investeren, en uit zorg naar de overheid toe; de overheid geeft garanties, maar moet niet een blanco cheque uitgeven. Het is uiteindelijk de rol van banken het kredietrisico te managen."

Regie vanuit de overheid

Naast het bieden van een steunpakket, ziet Buijink nog een andere rol voor de overheid weggelegd als het gaat om het door laten gaan van bouwprojecten. "Voor herstel hebben we regie nodig vanuit de overheid. Het is belangrijk dat zij bouwprojecten en investeringen naar voren haalt en zorgt dat vergunningen worden uitgegeven. De overheid moet zorgen voor ruimte om te kunnen investeren zodat bouwprojecten kunnen starten. We moeten nu samen doorpakken, zodat we kunnen blijven doorbouwen aan een sterker Nederland."