Column: Bouwen voor de wensen van mensen

Fries Heinis is algemeen directeur van Bouwend Nederland

donderdag 18 juni 2020
Afbeelding Column: Bouwen voor de wensen van mensen

Komende zaterdag mag ik met wethouder Laurens Ivens de Amsterdamse Nieuwbouwprijs uitreiken. Die gaat naar het meest bijzondere bouwproject van de hoofdstad. Een bijzondere prijs, omdat hier de Amsterdamse bevolking zelf bepaalt wie de winnaar wordt en dat doen de Amsterdamse bewoners gretig.

In het veertiende jaar dat de prijs nu bestaat, stemden ruim 7.500 mensen voor hun favoriete nieuwbouwproject in de stad. Zij konden kiezen uit een selectie van tien projecten die door een publieksjury zijn genomineerd.

Dat Bouwend Nederland al meer dan tien jaar partner is van de Amsterdamse Nieuwbouwprijs, is niet alleen omdat de stadsbewoners zelf hun voorkeur mogen aangeven, maar ook dat het beleidsmakers, architecten en bouwers het nodige kan leren van wat mensen mooi vinden in hun stad. Kortom, het vertelt ons veel over de woonwensen van mensen en wat ze mooi vinden. Als we leren daar goed naar te luisteren, zal dat onze steden en dorpen beslist ten goede komen. Gemeenten waar het fijn wonen is, waar mensen zich thuis voelen en met een stadsbeeld dat niet louter wordt bepaald door beleidsmakers, stedenbouwkundigen en architecten.

Dat we de wensen van burgers meer en meer zullen moeten betrekken bij nieuwbouw, is broodnodig. Wonen is een grondrecht en zeker nu in deze coronatijd veel mensen thuiswerken, is een prettige woonomgeving van groot belang. Investeren in betaalbare nieuwbouw op maat is trouwens absoluut noodzakelijk. We kampen in ons land met een tekort van ruim 330.000 woningen voor allerlei doelgroepen. Daar moeten we in dit land echt werk van gaan maken en versneld het woningtekort gaan oplossen. Dat kan alleen als we de procedures verkorten en als er meer geld vrijkomt om betaalbare nieuwbouwprojecten te realiseren. Binnenstedelijk is tien jaar doorlooptijd van idee tot oplevering van een project geen uitzondering en soms duurt het nog langer. Dat moet korter en beter kunnen, minder stroperig. Die ellenlange doorlooptijden komen bovendien de betaalbaarheid van woningen niet ten goede.

Ook de steeds hogere eisen aan duurzaamheid voeren de prijzen van woningbouw op. Dat is misschien op zich niet zo erg, maar wel vervelend is dat de normen voor duurzaamheid per gemeente verschillen. Wij pleiten voor het landelijk meer gelijk trekken van die normen, zodat ook bouwers weten wat ze te doen staat.

Vandaag doet Bouwend Nederland een oproep aan het kabinet om fors te investeren in woningbouw. Niet alleen de woningcorporaties, jarenlang beknot door de verhuurdersheffing, staan te springen om voor hun doelgroepen betaalbare woningen te gaan bouwen. Ook de bouwsector wil aan de slag blijven, zeker nu de woningvraag in Nederland blijft toenemen. De bouwsector is in deze crisistijd één van de belangrijkste kurken waar onze kwakkelende economie op drijft. De bouw kan en wil veilig doorbouwen tijdens de crisis en de locomotief zijn voor onze economie.

Laat het initiatief van de Amsterdamse Nieuwbouwprijs maar in veel gemeenten navolging krijgen. Dan kunnen we in ons land het woningtekort inlopen en betaalbare woningen bouwen conform de wensen van woningzoekenden.