24 juni: kosteloos webinar Klimaat Adaptief Bouwen

donderdag 18 juni 2020

Helen Visser

Beleidsadviseur Duurzaamheid
Afbeelding 24 juni: kosteloos webinar Klimaat Adaptief Bouwen

Ben je bezig met bouwprojecten waarin wateroverlast, hittestress, biodiversiteit of natuur een rol speelt? Ontwikkelaars die met één van deze thema's aan de gang zijn willen we attenderen op het opstartend platform Klimaat adaptief bouwen, met de natuur (afgekort: KAN) waar Bouwend Nederland onderdeel van is. Meer weten? Volg op 24 juni online een kosteloos webinar.

De Nederlandse natuur verschraalt in rap tempo. De biodiversiteit neemt gevaarlijk snel af. De verandering van het klimaat zorgt bovendien voor extremere weersomstandigheden, zoals felle hoosbuien en langdurige droogte. Ook hittestress wordt een groter probleem, met name in verstedelijkt gebied.

De brancheverenigingen Bouwend Nederland, NVB-bouw en NEPROM willen hier gezamenlijk op acteren. Door natuurwaarden en klimaatadaptatie expliciet mee te nemen in nieuwbouw planontwikkelingen zijn we beter voorbereid op extreme omstandigheden en kunnen we helpen het tij te keren.

Hierbij hebben we de hulp en inzet nodig van onze leden, van ontwerpers, gemeenten, waterschappen en natuurorganisaties. Gezamenlijk willen we de bestaande kennis en ervaring bundelen om tot nieuwe natuurrijke bouwprojecten te komen, met meer waarde voor de bewoners. Dit doen we door met koplopers de problemen te benoemen, oplossingen te zoeken, ervaringen te delen.

Geïnteresseerd? Meld je aan!

Dit doen we in het platform KAN (Klimaatadaptief bouwen met de natuur). Tijdens het webinar op 24 juni vertellen we over onze opzet.

  • Datum: woensdag 24 juni 2020
  • Tijd: 10.00-11.30 uur
  • Deelnemers: de bijeenkomst is bedoeld voor ontwikkelaars, bouwbedrijven, corporaties en gemeenten die geïnteresseerd zijn in klimatadaptieve en natuurinclusieve bouwprojecten
  • Locatie: via TEAMS evenement
  • Kosten: gratis

Je kan je aanmelden voor het webinar door op deze link te klikken. 

Programma

  • Jan Fokkema (directeur NEPROM) en Coen van Rooyen (directeur NVB Bouw) leiden de bijeenkomst in.
  • Claudia Bouwens (programmaleider KAN platform) licht de opzet van het KAN-platform toe.

Twee projectontwikkelaars presenteren hun project over klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen.

  • Roy Nijenhuis van KondorWessels Projecten gaat in op de casus Stadsblokken Meinerswijk. Deze natuurinclusieve woningbouwontwikkeling voegt 71 hectare nieuwe natuur toe. Bovendien maakt het project in het kader van 'Ruimte voor de Rivier' een waterstanddaling bij hoge waterstanden in de rivier mogelijk.
  • Frank Vonk, landschapsarchitect bij AM vertelt over Wonen op landgoed Wickevoort in Haarlemmermeer. Ontwikkeling waarbij nieuwe woningen, bestaande voorzieningen en het landschap elkaar versterken.