Hangende steiger

Rubriek | Incident in beeld

Afbeelding Hangende steiger

In de rubriek Incident in beeld neemt Bouwend Nederland een ongeval op of rond de bouwplaats onder de loep. Wat vond er precies plaats? Welke veiligheidsrisico's speelden bij deze werkzaamheden een rol? Wat is er ondernomen direct na het ongeval. Maar vooral ook: welke maatregelen kun je nemen om dit te voorkomen?

Veiligheid in de bouw heeft voortdurende aandacht nodig. Er gebeuren nog steeds dagelijks ongevallen of bijna-ongevallen en de adviseurs van Aboma worden vaak hierbij betrokken. In deze rubriek vertelt een van de adviseurs over een situatie die hij in zijn praktijk is tegengekomen.

V&G-coördinatie en communicatie

De coördinator voor de uitvoeringsfase heeft tot taak om namens de uitvoerende partij: … met het oog op de bescherming van de werknemers en zelfstandigen zeker te stellen dat gelijktijdig of achtereenvolgend aanwezige werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats de werkzaamheden goed op elkaar afstemmen…

Wat is er gebeurd

Tja, dat staat wel mooi op papier, maar hoe breng je dat in de praktijk? En leidt niet goed afstemmen tot ongevallen? Jazeker. Begin 2020 gebeurde op een bouwplaats een ongeval. Bij het verplaatsen van een hangende steiger viel deze uit de ophanging omdat de kettinghaak van de bouwkraan eronder bleef hangen. De man die erop stond, was aangelijnd en viel dus ook. Het letsel viel, gezien de valhoogte van zo’n 6 meter, eigenlijk nog mee. Hij was bont en blauw, maar de man kon het gelukkig navertellen.

Wat ging er eigenlijk mis?

De monteur op de hangsteiger gaf hijsaanwijzingen met handseinen en mondelinge aanwijzingen aan de hijsbegeleider die op het maaiveldniveau stond. Die gaf met een portofoon de aanwijzingen door aan de torenkraanmachinist. Maar het was onduidelijk. Alle betrokkenen moesten in het Engels met elkaar communiceren, wat voor geen van hen de eerste taal is. Daardoor werkte de torenkraanmachinist eigenlijk op eigen zicht en inzicht. Bij de startwerkbespreking van die ochtend was door betrokkenen niet aangegeven dat zij niet of nauwelijks met elkaar konden communiceren.

Eerdere waarschuwingen van de machinist over niet nauwkeurige hoogtemeters in de kraan zijn genegeerd. Afstemming tussen werkenden was er op dit project sowieso (te) weinig. Er werd gewerkt met werkvergunningen, maar die beschreven de risico’s voor onvoldoende of onvolledige hijsaanwijzingen niet. De werkvergunning was niet voldoende specifiek gericht op deze werkzaamheden en ook niet afgestemd op de samenlooprisico’s. Er waren ooit afspraken gemaakt op hoofdlijnen, maar daar werd in de praktijk niet meer naar gekeken; niet in hoeverre ze werden gevolgd, niet of ze passend waren voor specifieke werksituaties.

De leerpunten

Van dit ongeval kon veel worden geleerd op alle drie aspecten in de veiligheidskunde:

  • Organisatie van werk: wie stond waar, gaf welke aanwijzingen en aan wie?
  • Invloed van technische mankementen: de kraan functioneerde niet naar behoren.
  • Onveilig gedrag van de medewerkers: het niet volgen van de veilige werkprocedure en het op eigen inzicht werken door de machinist.

Zo blijkt uit dit ongeval dat coördinatie en communicatie van groot belang is. Oftewel afstemmen en begrepen worden…

Aan de slag met veilig werken in jouw bedrijf?

Je kunt zelf aan de slag gaan met het zichtbaar en beheersbaar maken van de veiligheidsrisico’s in jouw bedrijf, onder meer met het opstellen van preventieve veiligheidsmaatregelen en de implementatie, toepassing en monitoring van deze maatregelen. Bouwend Nederland ondersteunt de bewustwording over veilig werken met de campagne Bewust Veilig, Iedere Dag. Hierop kun je terecht voor tools en inspiratie om bij te dragen aan een veilige werksfeer bij jou in het bedrijf.

Heb je zelf een incident waar andere lidbedrijven van kunnen leren? Neem contact op met info@bewustveiligiederedag.nl