Koningin Máxima bezoekt het Leve(n) Lang Gelders Vakmanschap

vrijdag 26 juni 2020

Anne de Jonge

Adviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt Regio Oost
Afbeelding Koningin Máxima bezoekt het Leve(n) Lang Gelders Vakmanschap

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft donderdag 25 juni een werkbezoek gebracht aan technisch installatiebedrijf Hamer in Apeldoorn waar zij Guido van Tongeren, algemeen bestuurslid Bouwend Nederland en dga Van Tongeren Water & Techniek, heeft gesproken.

Het bezoek ging het over het belang van goed opgeleid technisch personeel voor de toekomst van het MKB. Bedrijven hebben gekwalificeerde medewerkers nodig voor hun continuïteit en groei. Het vakonderwijs streeft ernaar om de opleidingen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de praktijk. Samenwerking tussen publieke en private organisaties is hierbij essentieel. Ook werd tijdens de bezoeken gesproken over de impact van de coronacrisis (COVID-19).

Gelders Vakmanschap

Koningin Máxima begon haar bezoek met een rondleiding waar zij Guido van Tongeren en zijn medewerker Marco Bouwmeester ontmoette. In de provincie Gelderland kampen veel technische bedrijven met een tekort aan goed geschoolde medewerkers. Henk van Tongeren is één van de bedrijven die gebruik heeft gemaakt van het actieplan Leve(n) Lang Gelders Vakmanschap. Het doel hiervan is om via om- en bijscholing mensen op te leiden voor een baan in de technische sector.

Budget voor bijscholingsdoeleinden

Het Gelders Vakmanschap werkt onder meer met middelen vanuit het duurzame inzetbaarheidsbudget en met vouchers die bedrijven kunnen inzetten voor bijscholing van hun medewerkers of het aannemen van zij-instromers die in de techniek aan de slag willen. Een zogenaamde verbindingscoach begeleidt hen daarbij. Eind 2019 liep de financiële regeling af. Vanwege de pandemie zijn er vanaf 1 juni tijdelijk nieuwe vouchers beschikbaar gesteld voor bijscholingsdoeleinden.

Investeren in opleiden

Tijdens de rondleiding sprak Koningin Máxima met een aantal medewerkers, waaronder Marco Bouwmeester, die middels de scholingsvoucher de opleiding tot Coördinator Grondwaterbeheer aan Van Hall Larenstein heeft gevolgt. Ook sprak ze uitgebreid met Guido van Tongeren over het nut en de noodzaak om juist nu te investeren in het opleiden van (zij-)instromers. De branche heeft ondanks de pandemie (nog) steeds behoefte aan mensen die een ambachtberoep willen uitvoeren. Ook bracht Van Tongeren het boek Taal voor de Bouw onder de aandacht van de Koningin. Het praktijkwerkboek, dat mede door Bouwend Nederland en het opleidingsbedrijf in Apeldoorn is ontwikkeld, is er gekomen om mensen met een taalachterstand op weg te helpen in de sector.

Coördinator Grondwaterbeheer

Van Tongeren is een van de mede-initiatiefnemers die de opleiding Coördinator Grondwaterbeheer in samenwerking met de Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer en Van Hall Larenstein heeft ontwikkeld. Hier is binnen de branche grote behoefte aan. Ieder jaar start er weer een groep studenten met de opleiding. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van inhoudsdeskundigen uit de branche die gastlessen verzorgen, waarbij ze ook veel praktijkvoorbeelden geven vanuit hun eigen organisaties. In combinatie met de praktijklessen wordt de opleiding ervaren als prettig en haalbaar.

Rondetafelgesprek

Aansluitend nam Koningin Máxima deel aan een rondetafelgesprek waarin zij sprak met vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband, onder meer Bouwend Nederland Regio Oost, over hun ervaringen en de effecten van de pandemie. Het koninklijk bezoek is een erkenning voor het pionierswerk van het Gelders Vakmanschap dat eind 2018 al startte. De alliantiepartners pakken het tekort aan technisch personeel aan én bieden de mogelijkheid aan de medewerkers in de provincie zich te ontwikkelen. Het is een voorbeeld van een fantastische publiek private samenwerking. Ondernemers krijgen toegang tot meer en beter geschoold technisch personeel, instromers en zij-instromers hebben volop arbeidskansen in de kansrijke technische sector. "Wat de ministers Koolmees en Van Engelshoven vanuit Den Haag aanjagen, wordt hier in de praktijk gebracht", aldus het Gelders Vakmanschap. Juist nu is dat van belang! Door corona is een deel van de medewerkers minder inzetbaar door de vermindering van de werkvoorraad én is dit juist het moment om je te ontwikkelen en bij te scholen.

Onder de indruk

Naast Hamer deelden een aantal werkgevers, medewerkers, instromers en coaches uit de bouw en techniek hun beste voorbeelden en ervaringen met Koningin Máxima. Zij was onder de indruk van deze samenwerking en onderstreepte het belang om juist regionaal partijen te verbinden om zo een leven lang 'ontwikkelen' te realiseren.

Het bezoek past in een reeks van gesprekken met ondernemers. Koningin Máxima zet zich als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap in voor duurzame groei van het MKB. Het Comité heeft onder meer tot taak om bij te dragen aan versterking van een ambitieuze ondernemerscultuur en een betere aansluiting van vraag en aanbod van menselijk kapitaal. In gesprekken en door werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de coronapandemie en de inzet van maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De werkbezoeken vinden plaats met inachtneming van de geldende richtlijnen.

Bron thumbnail: Rick Evers/YouTube