• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Gesprek gemeente Leiden: zaken gaan prima, aandacht voor toekomst

Gesprek gemeente Leiden: zaken gaan prima, aandacht voor toekomst

vrijdag 26 juni 2020
Afbeelding Gesprek gemeente Leiden: zaken gaan prima, aandacht voor toekomst

Op 19 juni organiseerde Bouwend Nederland samen met de gemeente Leiden een marktgesprek tussen wethouder Spijker en ondernemers uit de bouw- en infrasector die actief zijn in de Leidse regio. Aanleiding voor het gesprek was de behoefte elkaar op de hoogte te houden over marktontwikkelingen ten tijde van corona.

Leden van Bouwend Nederland gaven aan weinig terugval van werk te zien, met name in de woningbouw. De meeste opdrachten lopen door en mede dankzij goede protocollen kan het werk op de bouwplaats relatief goed door gaan. Er is wel sprake van vertraging en problemen met leveringen (van met name specialistische goederen), maar deze blijven tot nu toe binnen de perken. Leden van Bouwend Nederland geven aan het belangrijk te vinden dat de uitdagingen waar we de komende tijd voor staan, gezamenlijk op worden gepakt. De gemeente en Bouwend Nederland zetten er op in dat (vergunnings)procedures zo min mogelijk vertragingen op lopen.

Sector verwacht bezuinigingen op infra

De inframarkt loopt ook relatief goed, geven de aanwezige ondernemers aan. De meeste projecten lopen door en de gemeente heeft zich ingespannen om werken naar voren te halen. Zo is bijvoorbeeld het onderhoud aan de Hogewoerd in Leiden eerder in de markt gezet. Aangezien de infrasector voor een groot deel afhankelijk is van opdrachten vanuit de overheid, heersen er wel zorgen over de continuïteit in opdrachtenstroom op middellange termijn. De begrotingen van gemeenten staan onder druk - onder andere als gevolg van corona - en de sector verwacht bezuinigingen op infrastructuur. Bouwend Nederland maakt zich hard voor een landelijk investeringspakket om de financiële druk op gemeenten te verlichten.

Positieve energie

Alle aanwezigen zijn het vooral met elkaar eens dat we de positieve energie er in moeten houden. De markt is op dit moment relatief goed en als we er met z'n allen onze schouders onder zetten, kunnen we er ook voor zorgen dat dit zo blijft. De gemeente Leiden en Bouwend Nederland hebben hiervoor acties opgesteld die gezamenlijk opgepakt gaan worden. Daar houden we u de komende tijd van op de hoogte.